Testmiljö Agroforestry

Björkstockar staplade på varandra

Agroforestry, eller skogsjordbruk som det också kallas, handlar om att skapa hållbara odlingssystem genom att integrera perenna växter som buskar och träd i odlingslandskapet, eller etablera odlingar i befintliga skogsmiljöer. Syftet är att gynna naturens ekosystem och samtidigt sträva efter högre produktivitet och lönsamhet.

Om projektet

På Angereds gård i Göteborg byggs nu en testmiljö för att implementera agroforestry-tekniker i odlings- och skogslandskapet. Testmiljön består av två olika delar: en alléodling där träd och buskar planteras tillsammans med lantbruksgrödor och en odling i skogsmiljö där svampar och bär odlas fram i symbios med naturen.

Testmiljön blir en plats för att demonstrera hur alléodling och skogsodling kan användas för att skapa lönsamma och hållbara odlingssystem. Därför följer vi upp jordkvalitet, biologisk mångfald, kolbindning, markens förmåga att hålla vatten och näring och jämför resultaten med klassiska odlingar i monokultur.

Målet är att inspirera fler till att använda sig av agroforestry-tekniker inom lantbruk och skogsbruk. För att möjliggöra det kommer vi inom testmiljön ta fram manualer för hur metoderna tillämpas samt beräkningar på tidsåtgång och ekonomisk lönsamhet. På så sätt görs startsträckan kortare att implementera tekniken i sin egen verksamhet. Testmiljön bidrar också med en utbildningsplats för vår vuxenutbildning inom agroforestry.

Läs mer om vuxenutbildning inom agroforestry

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Testmiljö Agroforestry

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektägare

PROJEKTSTART

VARAKTIGHET

3 år

SAMARBETSPARTNERS

Göteborgs stad - Fastighetskontoret
Jordbruksverket

 

Mauricio Sagastuy Klie

Gymnasielärare

Telefonnummer

Mobil: 076-134 42 89
Kontor: 010 - 455 08 30

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Delmål 2 för Agenda 2030
Delmål 4 för Agenda 2030
Delmål 8 för Agenda 2030
Delmål 9 för Agenda 2030
Delmål 11 för Agenda 2030
Delmål 12 för Agenda 2030