Agroforestry

Tre arbetsklädda personer hjälps åt med att plantera träd

Digital infoträff

Välkommen att delta på en digital infoträff om utbildningen den 6 maj 17.00-18.00 Anmäl dig till träffen här

Studieperiod

9 september 2024 – 22 augusti 2025

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans med platsträffar på Angereds gård

Vill du lära dig mer om hållbara odlingssystem? Är drömmen att starta en lantbruksverksamhet som regenererar jorden, har en positiv inverkan på klimatet samt ökar den biologiska mångfalden? Då kan utbildningen Agroforestry vara något för dig!

Om utbildningen

Agroforestry, eller skogsjordbruk som det också kallas, handlar om att skapa hållbara odlingssystem genom att integrera vedartade växter som buskar och träd i odlingslandskapet, eller att diversifiera skogsbruket med skogsodlingar. Syftet är att gynna naturens ekosystem och samtidigt sträva efter högre produktivitet och lönsamhet.

 • Under utbildningen lär du dig om olika typer av agroforestry-system, allt från mindre odlingsområden till större arealer, samtidigt som du får lära dig att anpassa dessa system till dina individuella förutsättningar.
 • Du kommer att få en relevant grund inom marklära, beskärning, skog, specialiserad trädgårdsodling och entreprenörskap med praktiska och teoretiska moment där agroforestry i nordiska klimat är i fokus.
 • Du får relevanta odlingskunskaper för att kunna skapa ett eget agroforestry-system eller integrera agroforestry-principer i din befintliga lantbruksverksamhet.
 • Företagsamhet är också en viktig del av utbildningen. Hur och vad som ska odlas beror till största delen på efterfrågan av produkterna och vilken ekonomi de genererar.

Vad kan jag jobba som?

 • Odlingsrådgivare inom agroforestry
 • Starta eget företag
 • Utveckla projekt relaterat till agroforestry
 • Arbeta som anställd på en gård eller etablera frukt, bär eller nötodlingar.

Utbildningens upplägg

Undervisningen sker på vår anläggning Angereds gård i Göteborg och det förekommer även studiebesök på agroforestryodlingar i Göteborgs närområde.

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med nio platsbundna träffar under två eller tre sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden.

På träffarna arbetar vi med olika praktiska moment. Vi etablerar just nu Sveriges största testmiljö för Agroforestry på Angereds gård, läs mer om testmiljön här. Vi använder oss av denna testmiljö för att lära oss mer om hur man etablerar och sköter nordiska agroforestry-system. Vi kommer bland annat att träna på plantering av växter, gödsling och bevattning, gräsklippning, förökning av vedartade växter och beskärning. Du lär dig om växter både i klassrum och i fält. Dessutom finns det gott om tid för att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra deltagare.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper i din utbildning tex fruktträrdgårdar, skogsträdgårdar eller andra ekologiska gårdar. Utbildningen består av ca 20 heldagar APL. 


Utbildningsinnehåll

Kurser – 500 poäng

 • Marken och växternas biologi (BIGMAN0), 100 p
 • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0), 100 p
 • Skogsskötsel specialisering Agroforestry (SKGSKG00S3), 100 p
 • Beskärning och trädvård (SKÖBEK0), 100 p
 • Trädgårdsodling-specialisering Agroforestry (TRRTRA00S5), 100 p

Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper i din utbildning tex fruktträrdgårdar, skogsträdgårdar eller andra ekologiska gårdar. Utbildningen består av ca 20 heldagar APL. 


Läs mer om agroforestry

Vill du veta mer om agroforestry och vad de innebär, läs mer hos Permakultur Stjärnsund  som är verksamma inom agroforestry i Sverige sedan många år. Och ta del av agroforestrys betydelse i världen i detta avsnitt av  Sustainable Design Masterclass på Youtube.

Här kan du också läsa mer om hur vi jobbar med vår egen testmiljö Agroforestry


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Mauricio Sagastuy

Yrkeslärare

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer