Trädgårdsanläggare

Stenläggning av skiffer pågår

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans med platsträffar på Angereds gård

Vill du jobba med att skapa funktionella och estetiska utemiljöer? I Trädgårdsanläggare får du en mångsidig utbildningen där du får lära dig att designa och anlägga både stenytor och planteringar.

Om utbildningen

Utbildningen Trädgårdsanläggare ger kunskaper om material, tekniker, arbetsmetoder med ett ergonomiskt och säkert arbetssätt. Du ges goda grunder i stensättning, planering och beräkning av materialåtgång som gör dig eftertraktad i trädgårdsbranschen.

Med förståelse för sambanden mellan växtval, klimat, markförhållanden, dränering, jord, material och anläggningsteknik skapar du hållbara gröna utemiljöer. Du får lära dig vilka lagar och andra bestämmelser som du skall ha kunskap om. Med goda kunskaper inom trädgårdsanläggning kan du fylla ett stort behov inom trädgårdsbranschen. 

Trädgårdsanläggare läses indelat i två perioder och vardera period går även att söka och läsa enskilt.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som trädgårdsanläggare på kommuner, bostadsbolag och företag inom trädgårdsanläggarbranschen eller varför inte starta ditt eget anläggningsföretag.

Studieformen uppdragsutbildning är endast sökbar för:

Egenföretagare; F-skattsedel alternativt bevis om momsregistrering måste bifogas i ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Kostnad

2024 års pris är 112 kr per studiepoäng, exkl moms 25%. Pris för 2024 ännu inte fastställt. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen bekostar du själv.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med platsbundna träffar om vardera 2-3 sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Platsträffarna äger rum på Angereds gård i Göteborg. Hela utbildningen omfattar 600 poäng vilket innebär 60 veckor och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

Platsträffar

På träffarna fokuserar vi på praktisk färdighet. Vi stenlägger både bestående anläggningar samt i vår markbyggnadshall där vi kan jobba under tak och nöta precision. Vi gör studiebesök och praktiskt arbete hos aktuella aktörer inom branschen.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av minst 15% APL, vilket motsvarar 24 heldagar för hela utbiningen på 600 poäng (12 dagar vardera för period 1 och 2). APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper inom anläggningsmoment hos till exempel trädgårdsanläggningsföretag. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna.


Utbildningsinnehåll

Kurser – 600 poäng

Period 1 – 300 poäng (30 veckor)

  • Trädgårdsanläggning 1 (TRDTRÄ01)
  • Beskärning och trädvård (SKÖBEK0)
  • Växtkunskap fastighetsskötsel (VÄXVÄK0)

Period 2 – 300 poäng (30 veckor)

  • Trädgårdsanläggning 2 (TRDTRÄ02)
  • Trädgårdsanläggning specialisering (TRDTRÄ00S2)
  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0)

Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Jan Anderson

Yrkeslärare

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer