Kurser

Kurser i forsknings- och utvecklingsmetodik som ges under 2024 presenteras här. Mer information om kurserna och anmälan hittar du på respektive kurssida.

Kurser i forsknings och utvecklingsmetodik för dig inom primär och nära vård i Västra Götalandsregionen

Kurs i grundläggande forskningsmetodik för ST-A

Kursen, som ges av FoU primär och nära vård i Göteborg och Södra Bohuslän, lär ut ett grundläggande medicinskt, vetenskapligt syn- och förhållningssätt, i kombination med genomförande av självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer.

Kurs för dig som är chef och personer i ledande ställning