Startsida för Primärvårdens utbildningsenhet

Allmänläkarkurser

Allmänläkarkurser arrangerar kurser för ST-läkare och specialister i allmänmedicin.

APL, LIA, VFU i primärvård

För dig som studerar på en gymnasie-, yrkeshögskole- eller akademisk vårdutbildning och ska göra APL, LIA eller VFU.

AT i primärvård

För dig som är AT-läkare och ska göra din primärvårdsplacering samt för dig som är handledare eller chef på en vårdcentral.

PTP på vårdcentral

För dig som ska göra Praktisk Tjänstgöring för Psykologer samt för dig som är handledare eller chef på en vårdcentral.

ST i allmänmedicin

För dig som är eller vill bli ST-läkare i allmänmedicin samt för dig som är handledare eller chef på en vårdcentral.

Liten flicka tittar på undersökningsinstrument.

Kompetensbedömning

Handledning och kompetensbedömning är centrala delar i utbildningsuppdraget. Här hittar du bedömningsmallar avseende ST-utbildningen.