Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samtala och stötta kring våld

Här hittar du material som du kan använda när du ska prata med någon som du tror eller vet har varit utsatt för våld.

Materialet består av flera olika delar. Det kan till exempel användas i samband med polisförhör, vid rättsmedicinska undersökningar, vid krisstödssamtal och när socialtjänsten har samtal med barn. Bildstöden kan hjälpa till att få en struktur för samtalet, vilket kan vara hjälpsamt då samtal om våld ibland kan vara svåra och känslosamma. 

De material som är framtagna för att användas i samband med polisförhör bör endast användas av barnförhörsledare eller annan personal som arbetar med brottsutredningar.

Materialen är framtagna tillsammans med Barnahus Stockholm, socialtjänsten i Botkyrka kommun, Freda-mottagningen i Luleå samt ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

 • Krisstödssamtal hos psykolog
  • En samling kartor för introduktion och förklaring till samtal hos psykolog och kommunikationskartor som stöd för själva samtalet. Skriv ut enkelsidigt och sätt ihop i överkant

 • Kompletterande kartor om våld
  • Detta bildstöd är avsett att användas som komplement vid samtal med barn i verksamheter som t ex socialtjänst, BUP och rättsmedicin. Materialet kan användas när det finns behov av att prata mer ingående om olika typer av våld. Om det finns en pågående förundersökning bör man om möjligt avvakta med att ställa ingående frågor om våld innan barnförhör har genomförts, eller stämma av detta med polis först.

 • Blädderblock med stöd för introduktionssamtal
  • De här bilderna ger stöd för de olika delarna som kan förekomma i ett introduktionssamtal på en kvinnojour. Sidorna skrivs ut i liggande format enkelsidigt och sätts samman som ett blädderblock.

 • Knippa med förklaring av samhällsfunktioner
  • Denna knippa kan användas när man behöver förklara samhällsfunktioner som är relevanta då man befinner sig på kvinnojour. Funktionerna illustreras av hus. Samma hus finns även på en A4-sida. Här presenteras husen ett i taget i ett knippformat. Instruktioner för utskrift finns i dokumentet.

 • Förklaring av samhällsfunktioner utifrån kvinnojoursperspektiv
  • En bildkarta med olika hus som representerar olika samhällsfunktioner som är viktiga när man befinner sig på kvinnojour, exempelvis bank, sjukvård, polis, försäkringskassan m.fl.

  • Ett antal bilder att diskutera kring och kunna använda som ett kategoriseringsspel för att skilja vad som är bråk och vad som är våld. Sista sidan skrivs med fördel ut i A3-format för att få större bilder.
 • Bildplansch med normala reaktioner efter våld
  • En plansch som visar vad som är normalt för någon att känna efter att den upplevt våld. Skrivs med fördel ut i A3-format eller större och sätts upp på lämpligt ställe, där någon med kompetens kan förklara vad de olika bilderna och känslorna innebär.

 • Enkelt schema barnförhör
  • Ett förenklat schema som visar vad som ska hända vid besöket hos polisen.
 • Karta till särskild företrädare eller medföljare före barnförhör
  • Används när ett barn hämtas av särskild företrädare på förskola/skola för att förklara vad som ska hända. Särskild företrädare eller medföljare pekar på bilder på kartan samtidigt som den talar.
 • Schema barnförhör
  • Schema för barnförhör som kan klippas isär och användas i den ordning som passar för det aktuella förhöret. Sätt gärna självhäftande kardborre på baksidan, och sätt ytterligare en remsa kardborre på ett laminerat papper så har du någonstans att sätta upp bilderna.
 • Väntrumskarta barnförhör
  • Kommunikationskarta att använda i väntrummet före barnförhör för att gå igenom och förklara vad som kommer att hända och vilka personer som är involverade. Barnförhörsledaren pekar på bilderna samtidigt som den talar med barnet.
 • Grundregler barnförhör
  • Grundregler för barnförhöret. Används av barnförhörsledare till barnet. Kan sättas på baksidan av väntrumskartan. Barnförhörsledaren pekar på bilderna samtidigt som den talar med barnet.
 • Rättsmedicinsk undersökning - yngre barn
  • Samtalskartor att ha som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning om övergrepp. Skriv ut enkelsidigt och sätt gärna ihop i överkant.
 • Rättsmedicinsk undersökning - ungdomar
  • Samtalskartor att ha som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning om övergrepp. Skriv ut enkelsidigt och sätt gärna ihop i överkant.
  • De stora kroppsbilderna är det enda som skiljer detta bildstöd från "Rättsmedicinsk undersökning - yngre barn".
 • Utredande samtal - socialtjänst
  • Kommunikationskartor för utredande samtal inom socialtjänst när det finns misstankar om våld. Inkluderar även en karta om jourhemsplacering. Skriv ut enkelsidigt och sätt gärna ihop i överkant
 • Vem är vem på Barnahus?
  • Barn och ungdomar som kommer i kontakt med olika delverksamheter på barnahus kan behöva tydlig information om vad de olika enheterna gör.
 • Värderingsskalor
  • I samtal om känsliga saker kan det vara bra att använda visuellt stöd för att värdera hur mycket eller lite, hur starkt eller svagt något känns. Filen innehåller tre varianter av en så kallad VAS-skala och i två olika storlekar. Välj den som passar er bäst och klipp ut.
Senast uppdaterad: 2019-10-09 15:12