Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kontakta oss

Profilbild av Agneta Berntsson

Agneta Berntsson

Enhetschef
Telefonnummer
Kontakta mig om du har frågor om verksamheten, om våra utredningar eller om du vill beställa en uppdragsutbildning. Du kan också kontakta mig om det är något du är missnöjd med.
Profilbild av Jan Övrevik

Jan Övrevik

Administratör, annan
Telefonnummer
Jag arbetar med administrationen på Dart, bland annat när det gäller kurser och inköp. Hör av dig till mig om du har frågor om vårt kursutbud eller om du har andra allmänna frågor om Dart.
Profilbild av Margret Göransson Buchholz

Margret Göransson Buchholz

Specialistarbetstera
Telefonnummer
Jag arbetar med att tillgängliggöra kommunikation och hjälpmedel, till exempel genom att prova ut olika styrsätt. Jag är kursledare i metoden samtalsmatta. Du kan kontakta mig med frågor om alternativa styrningar av teknik för kommunikation, fjärrkommunikation, vardagsteknik och metoden samtalsmatta.
Profilbild av Eva Holmqvist

Eva Holmqvist

Specialistarbetstera
Telefonnummer
Jag är specialiserad på ögonstyrningsteknologi. Jag är också kursledare i metoden samtalsmatta och handleder i metoden TaSSeLs. Du kan kontakta mig med frågor om alternativa styrningar av teknik för kommunikation samt vardagsteknik och metoden samtalsmatta och TaSSeLs.
Profilbild av Gunnel Ivarsson

Gunnel Ivarsson

Arbetsterapeut
Telefonnummer
Jag är patientsamordnare på Dart. Jag handleder även i patientärenden kring TaSSeLs. Du kan kontakta mig med frågor om till exempel alternativa styrningar av teknik för kommunikation i tal och skrift, om fjärrkommunikation och vardagsteknik och då speciellt kognitivt stöd.
Profilbild av Sandra Derbring

Sandra Derbring

IT-koordinator
Telefonnummer
Jag sköter våra olika tekniska hjälpmedel och kommunikationsprogram och har hand om Darts olika digitala resurser och webbplatser. Du kan kontakta mig om du har frågor kring våra webbplatser eller kring programvaror, appar och tekniska hjälpmedel.
Profilbild av Britt Claesson

Britt Claesson

Specialpedagog
Telefonnummer
Jag handleder i och undervisar om kommunikationsstöd samt ansvarar för AKKtiv kursledarutbildningar. Jag är certifierad för att hålla utbildningar i PODD. Du kan kontakta mej om du har frågor kring AKKtiv kursledarutbildningar, PODD, pekprat, TaSSeLs, teckenspråk, Tecken som stöd, TAKK och samtalsmatta.
Profilbild av Gunilla Thunberg

Gunilla Thunberg

Logoped
Telefonnummer
Jag samordnar och leder forskning kring AKKtiv och andra kommunikationsstödjande insatser. Kontakta mig om du har frågor kring tidiga kommunikationsinsatser, utmanande beteende vid kommunikationssvårigheter, läs- och skrivinlärning för barn i behov av AKK samt kommunikationsstöd i vårdsituationer. Jag svarar också på frågor om kommunikationsstöd för personer med autism.
Profilbild av Sandra Östberg

Sandra Östberg

Logoped
Telefonnummer
Jag arbetar med AKKtiv kursledarutbildningar och med patientarbete. Du kan kontakta mig om du har frågor om AKKtiv eller vill veta mer om innehållet i någon av AKKtivs kursledarutbildningar.
Profilbild av Ingrid Mattsson Müller

Ingrid Mattsson Müller

Logoped
Telefonnummer
Jag utbildar i och arbetar med tillgänglig kommunikation och AKK. Hör av dig till mig om du har frågor om bilder och symboler, till exempel bliss, metoden samtalsmatta för att uttrycka sin åsikt, webbverktyget bildstod.se, bilder som stöd för att tala om våld eller för kommunikation i vårdsituationer.
Profilbild av Sofia Wallin

Sofia Wallin

Logoped
Telefonnummer
Jag arbetar med kommunikationsstöd. Du kan kontakta mig om du har frågor som berör exempelvis partnerstrategier eller innehåll och organisering av ordförråd, såväl i pappersform som i kommunikationsapparater.
Profilbild av Anna Nilsson

Anna Nilsson

Logoped
Telefonnummer
Du kan kontakta mig om du har frågor kring exempelvis programvaror och appar för kommunikation. Jag har också kunskap om kommunikationssystemet PODD – Pragmatiskt Organiserad Dynamisk Display.
Profilbild av Josefin Hansson

Josefin Hansson

Logoped
Telefonnummer
Jag arbetar med projektet KomHIT Flykting. Om din verksamhet vill ha utbildning kring bildstöd inom vården kan du höra av dig till mig.
Profilbild av Susanne Bäckström

Susanne Bäckström

Logoped
Telefonnummer
Jag jobbar i projektet KomHIT Flykting. Jag har senaste åren haft kontakterna med Tolkförmedling Väst angående översättningar. Jag visar gärna hur vår webbresurs fungerar, där vem som helst kan ladda ner och skapa bildstöd.
Profilbild av Ingela Jakobsson

Ingela Jakobsson

Psykiatrisjuksköters
Telefonnummer
Jag arbetar med projektet KomHIT Flykting. Kontakta mig om du vill ha utbildning kring de flerspråkiga kommunikationsstöd som tagits fram inom projektet.
Profilbild av Lorna Bartram

Lorna Bartram

Projektsekreterare
Telefonnummer
Jag arbetar i projektet KomHIT Flykting. Kontakta mig om du har frågor som rör kommunikation, flerspråkighet och språkbarriärer inom vården.
Profilbild av Magnus Eriksson

Magnus Eriksson

Assistent
Telefonnummer
Jag arbetar med administrativt stöd, kurser och material.
Profilbild av Ann Norén

Ann Norén

Administratör
Telefonnummer
Jag arbetar som Lokal IT-administratör inom det verksamhetsområde som Dart tillhör (NPH) och har min placering på Dart. Jag ansvarar för det administrativa stödet och kunskapsspridningen kring IT-relaterade frågor inom hela verksamhetsområdet.
Senast uppdaterad: 2019-07-02 16:28