Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter till oss som arbetar på Dart. Om du är patient eller anhörig tar du kontakt via våra e-tjänster på 1177 Vårdguiden. På 1177.se finns bra information om hur du loggar in i e-tjänsterna

Profilbild av Christina Fält

Christina Fält

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Kontakta mig om du har frågor om verksamheten, om våra utredningar eller om du vill beställa en uppdragsutbildning. Du kan också kontakta mig om det är något du är missnöjd med.
Profilbild av Jan Övrevik

Jan Övrevik

Administrativ koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Jag arbetar med administrationen på Dart, bland annat när det gäller kurser och inköp. Hör av dig till mig om du har frågor om vårt kursutbud eller om du har andra allmänna frågor om Dart.
Profilbild av Margret   Buchholz

Margret Buchholz

Specialistarbetsterapeut
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Jag arbetar med att tillgängliggöra kommunikation och hjälpmedel, till exempel genom att prova ut olika styrsätt. Jag är både kursledare och kursledarutbildare i metoden samtalsmatta. Du kan kontakta mig med frågor om alternativa styrningar av teknik för kommunikation, fjärrkommunikation, vardagsteknik och metoden samtalsmatta.
Profilbild av Eva Holmqvist

Eva Holmqvist

Specialistarbetsterapeut
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Jag är specialiserad på ögonstyrningsteknologi. Jag är både kursledare och kursledarutbildare i metoden samtalsmatta och handleder i metoden TaSSeLs. Du kan kontakta mig med frågor om alternativa styrningar av teknik för kommunikation samt vardagsteknik och metoden samtalsmatta och TaSSeLs.
Profilbild av Gunnel Ivarsson

Gunnel Ivarsson

Arbetsterapeut
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Jag är patientsamordnare. Jag arbetar med att tillgängliggöra kommunikation och hjälpmedel, till exempel genom att prova ut olika styrsätt. Jag är kursledare i metoden samtalsmatta och handleder i TaSSeLs. Du kan kontakta mig om remisser eller patientärenden samt om alternativa styrsätt, fjärrkommunikation, vardagsteknik och kognitivt stöd och om samtalsmatta och TaSSeLs.
Profilbild av Sandra Derbring

Sandra Derbring

IT-samordnare
Föräldraledig till 80%
Profilbild av Britt Claesson

Britt Claesson

Specialpedagog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Jag handleder i och undervisar om kommunikationsstöd samt ansvarar för AKKtiv kursledarutbildningar. Jag är både kursledare och kursledarutbildare i metoden samtalsmatta. Jag är certifierad för att hålla utbildningar i PODD. Du kan kontakta mej om du har frågor kring AKKtiv kursledarutbildningar, PODD, pekprat, TaSSeLs, teckenspråk, Tecken som stöd, TAKK och samtalsmatta.
Profilbild av Helen Göransson

Helen Göransson

Pedagog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Jag arbetar med patienter och utbildning. Jag utbildar i kommunikationsstöd samt utmanande beteende vid kommunikationssvårigheter. Jag är också kursledare i metoden samtalsmatta. Du kan kontakta mig om du har frågor om AKK grundkurs, Kompis handledarutbildning, Samtala med bilder eller utmanande beteende vid kommunikationssvårigheter.
Profilbild av Gunilla Thunberg

Gunilla Thunberg

Logoped
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Jag samordnar och leder forskning kring AKKtiv och andra kommunikationsstödjande insatser. Kontakta mig om du har frågor kring tidiga kommunikationsinsatser, utmanande beteende vid kommunikationssvårigheter, läs- och skrivinlärning för barn i behov av AKK samt kommunikationsstöd i vårdsituationer. Jag svarar också på frågor om kommunikationsstöd för personer med autism.
Profilbild av Jenny Samuelsson

Jenny Samuelsson

Logoped
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Jag arbetar som logoped i projektet KomLoss som handlar om läsintervention med digital media för elever inom särskolan och som använder AKK i sin kommunikation. Detta projekt ingår även i min forskning som doktorand.
Profilbild av Josefin Hansson

Josefin Hansson

Logoped
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Jag arbetar både med patienter och som projektledare för KomIgång Online. Jag har också arbetat mycket med bildstöd i vården, så om du har frågor runt det går det bra att höra av sig till mig.
Profilbild av Anna Nilsson

Anna Nilsson

Logoped
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Jag arbetar med patienter och utbildning. Jag handleder i PODD och är kursledare i metoden samtalsmatta. Du kan kontakta mig om du har frågor om tecken som AKK (TAKK), bildstöd, kommunikationsböcker och programvaror för kommunikation, eller om hur man skapar en kommunikativ miljö.
Profilbild av Sandra Östberg

Sandra Östberg

Logoped
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Jag arbetar med patienter, utbildning och i projektet KomIgång Online. Jag handleder i PODD och ansvarar för AKKtiv kursledarutbildningar. Du kan kontakta mej om du har frågor kring KomIgång Online, AKKtiv kursledarutbildningar, PODD, kommunikationsstöd och kommunikativ miljö.
Profilbild av Sofia Wallin

Sofia Wallin

Specialistlogoped
Tjänstledig för studier.
Profilbild av Magnus Eriksson

Magnus Eriksson

Assistent
Tjänstledig
Senast uppdaterad: 2021-06-04 17:06