Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utredning

Utredning

En utredning på Dart innebär att vi hjälper till att hitta olika sätt att stödja kommunikation för en person med funktionsnedsättning. Vi använder olika metoder och provar ut system eller hjälpmedel för att kompensera personens svårigheter. Darts utredningar sker på specialistnivå.

Under utredningen fungerar Dart som stöd till den vårdmottagning som är ansvarig för kontakten med Dart, till exempel habilitering. Vi på Dart genomför utredningen tillsammans med den ansvariga vårdmottagningen, patienten och patientens sociala nätverk. Till nätverket hör till exempel patientens anhöriga och andra närstående samt assistenter och tvärprofessionella team från vård, skola och daglig verksamhet.

För att få komma till Dart behöver patienten bli remitterad hit. Antingen kan den ansvariga vårdmottagningen skicka en remiss, eller så kan patienten eller hens anhöriga skicka en egen vårdbegäran via 1177 Vårdguiden. Det kallas också för egenremiss.

Vårdbegäran från vårdmottagning

Det är ofta personal från vårdmottagningar så som sjukvård, habilitering eller liknande som remitterar patienter till Dart. Som personal ansvarar du för att informera patienten och nätverket om vad en utredning på Dart innebär.

Beslutet att kontakta Dart ska fattas gemensamt av personalen på vårdmottagningen och patienten eller patientens nätverk. Det ska vara inskrivet i patientens vårdplan och vara väl förankrat. Under utredningen är personalen från vårdmottagningen ansvariga för fortsatt kontakt med Dart.

Specialistvårdsremiss till Dart skickas via remissportalen

Egen vårdbegäran

Som patient eller anhörig kan du skicka en egen vårdbegäran till Dart. Innan du skickar en egen vårdbegäran måste du ha kommit överens med en vårdmottagning som är ansvarig för att ta emot de insatser som en utredning hos Dart leder till. Skicka en egen vårdbegäran till Dart via 1177 Vårdguiden.

När remissen kommit till Dart kommer vi att kontakta den ansvariga vårdmottagningen för att komma överens med dem hur vi ska gå vidare. När det är bestämt kommer du placeras i vår kö och sedan få påbörja en utredning.

Här ser du våra e-tjänster i 1177 Vårdguiden. På 1177.se finns bra information om hur du loggar in i e-tjänsterna

Senast uppdaterad: 2022-07-06 15:16