Fakta & Forskning

Gröna Rehab i Göteborgs botaniska trädgård startade 2006 och har utvecklat en egen modell som finns beskriven i boken Gröna Rehab – Göteborgs botaniska trädgård. Läs också mer om den forskning som är knuten till verksamheten.

I anslutning till Gröna Rehabs verksamhet har Eva Sahlin forskat om det grönas betydelse för rehabilitering av stressrelaterad psykisk ohälsa. I samarbete med Institutet för stressmedicin har hon även utvärderat
Gröna Rehabs verksamhet.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36