Teamet

Gröna Rehab teamet

Gröna Rehabs team består av sex personer:

Arbetsterapeuten leder bland annat skapande aktiviteter, balans i vardagen
samt bildarbete i grupp. Arbetsterapeuten är också kontaktperson för deltagarna i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Biologen finns med som naturguide på vandringarna i Änggårdsbergen
och under besöken i Botaniska trädgårdens växthus och dess tillfälliga utställningar.

Psykoterapeuten arbetar med samtal i grupp samt ansvarar för intagningsprocessen. 

Sjukgymnasterna leder mindfulness-, avspännings - och kroppkännedomsövningar. De är också kontaktpersoner för deltagarna
i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Trädgårdsmästaren leder gruppaktiviteter i trädgården, till exempel planering och sådd. Ansvarar för växthusets innehåll, skötsel och skörd.


Senast uppdaterad: 2018-08-17 07:52