Litteratur

Är du intresserad av sambandet natur/trädgård, hälsa och livsstil? Här finns litteratur för dig!

Vård, omsorg och rehabilitering utomhus

Vård omsorg och rehabilitering utomhus

Nu finns en ny bok ”Vård, omsorg och rehabilitering utomhus”. Tillsammans redogör 58 författare och erfarenhetsskildrare för det aktuella evidensläget inom området samt hur hälsofrämjande och kvalitetssäkrade utemiljöer kan utformas och nyttjas. En av dem är Karin Lindgren, tidigare psykoterapeut på Gröna Rehab. Hennes kapitel ”En psykoterapeuts erfarenhet av samtal utomhus” beskriver hur naturen används för att skapa lugn och trygghet, hur samtalen på Gröna Rehab läggs upp och varvas med övningar i trädgården ledda av en fysioterapeut och följs av promenader i naturen.

Beställ här

omslag av boken Gröna Rehabs modell

Gröna Rehabs modell

-vid stressrelaterad ohälsa

Stress under lång tid kan resultera i utmattning och ohälsa med långa sjukskrivningar som följd. Hur kan man hitta tillbaka till ett aktivt liv och en fungerande vardag där det finns en balans mellan arbete och fritid? Hur kan natur och trädgård fungera som ett stöd i den processen? I boken presenteras Gröna Rehabs modell i praktik och teori tillsammans med aktuell forskning kring naturens betydelse för människans hälsa och välbefinnande.

Redaktör Eva-Lena Larsson, 2020

För dig som har en läsnedsättning finns nu ”Gröna Rehabs modell – vid stressrelaterad ohälsa” att låna som talbok på folkbiblioteken.

Beställ här

Människan och naturen

Mår du bra av att vara i naturen? Känner du ett lugn av att vandra längs havet, ströva på en stig i skogen eller greja i trädgården? Då är du inte ensam - vi är många som känner så och det finns stöd för denna känsla i forskningen. Den visar att natur och trädgård får oss att stressa av och gå ner i varv. Blodtrycket sjunker, pulsen går ner och mängden stresshormoner i blodet minskar. 

Effekterna finns där - men varför reagerar vi som vi gör? Forskarna har flera olika teorier som förklarar vår starka bindning till naturen. 
I den här lilla skriften presenterar vi de mest kända.

Eva Sahlin och Eva-Lena Larsson, 2016

Pris 20:-

Beställ här

Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet

En skrift med fakta för den "som vill hävda gröna argument för sitt eget och andra människors välbefinnande."

Ingemar Norling, 2001
Pris 20:-
Beställ här

NATUREN som kraftkälla

I denna skrift presenteras en del av den forskning som gjorts de senaste 20 – 30 åren om hur människan påverkas av att vara i naturen.

Naturvårdsverket, 2006
Naturen som kraftkälla

Frisk i naturen

Sammanställning som ger argument baserade på fakta. Ett samnordiskt projekt 
med många aktörer.

Statens folkhälsoinstitut
Naturvårdsverket, 2012.
Frisk i naturen

Rekreation och psykisk folkhälsa

Om hur rekreationen kan förbättra psykisk hälsa och behandling av psykisk ohälsa.

Ingemar Norling, 2001
Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting
Rekreation och psykisk hälsa

Blir man sjuk av stress?

Vill du veta mer om stress och hur det påverkar kroppen kan du läsa den här broschyren 
från Institutet för stressmedicin.

Blir man sjuk av stress?