Sök en plats på Gröna Rehab

Detta är ett rehabiliteringsprogram för anställda inom Västra Götalandsregionen. Målet är återgång i aktivitet – arbete eller studier. För att delta i rehabiliteringen behöver du vara sjukskriven pga stressrelaterad ohälsa, på heltid eller deltid. Rehabiliteringen kostar ingenting för dig som medarbetare eller arbetsgivare, utan är finansierad centralt. Frågan om Gröna Rehab kan vara en lämplig insats kan komma ifrån medarbetaren själv, den anställdes chef eller HR-avdelning, sjukskrivande läkare, rehabkoordinatorer eller Försäkringskassan.

För dig som medarbetare

Om du är intresserad av att delta i vår verksamhet, tala med din närmaste chef. Din chef behöver då ta kontakt med vår HR-samordnare Carina Falk. Därefter skickas en intresseanmälan ut som ni fyller i tillsammans. Din läkare och Försäkringskassan behöver också godkänna ditt deltagande. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor och funderingar.

För arbetsgivare, vårdgivare och Försäkringskassan

Om du som chef har en medarbetare som är sjukskriven på heltid eller deltid kan du få hjälp med rehabiliteringen för din medarbetare. Du kontaktar då vår HR-samordnare Carina Falk och fyller i en intresseanmälan där även Försäkringskassan och sjukskrivande läkare behöver godkänna rehabiliteringen.

Upplägg på arbetslivsinriktad rehabilitering Gröna Rehab

För heltidssjukskrivna


Rehabiliteringen pågår i 28 veckor och sker i samverkan med arbetsgivare, sjukskrivande läkare och handläggare på Försäkringskassan med regelbundna rehabmöten som vi kallar till. Varje deltagare på Gröna Rehab får en kontaktperson här som håller i rehabprocessen. Då medarbetarna ofta varit sjukskrivna en längre period startar rehabiliteringen med en 4 veckors infasning. Rehabiliteringen är därefter 3 tillfällen 3 timmar per vecka och sker i grupp med fokus på att hitta tillbaka till resurser, få struktur i vardagen samt nya redskap för stresshantering. Efter halva tiden påbörjas en planering för arbetsåtergång tillsammans med nätverket kring medarbetaren och sista veckorna ingår besök på arbetsplatsen innan nästa steg som oftast är arbetsträning på 25 %. Se mer detaljerad info om vår rehabmodell här nedanför.

Gröna Rehabs rehabiliteringsmodell för heltidssjukskrivna. Detta program sträcker sig över 28 veckor. Bilden illustrerar hur det först görs en anmälan om plats och att det därefter sker ett bedömningssamtal. Om du blir tilldelad en plats så kommer du att starta med en uppstartsperiod om fyra veckor och efter det startar period 1 som pågår i 12 veckor och följs av period 2, också den i 12 veckor. Mellan uppstart och period 2 genomförs tre rehabmöten. Efter att en avslutad 28 veckors period kallar vi till återträff och uppföljning vid två tillfällen. Efter 6 månader och efter 12 månader.

Veckoschema för heltidssjukskrivna grupp 1

Veckoschema för heltidssjukskrivna grupp 2

För deltidssjukskrivna

Rehabiliteringen pågår i 16 veckor och sker i samverkan med arbetsgivare, sjukskrivande läkare och handläggare på Försäkringskassan med två rehabmöten som vi kallar till. Varje deltagare får en kontaktperson på Gröna Rehab som håller i rehabprocessen. Rehabiliteringen är 3 timmar 2 tillfällen i veckan på betald arbetstid parallellt med arbete på deltid. Fokus i rehabiliteringen ligger på att hitta tillbaka till resurser, stabilisera sitt mående samt hitta nya redskap för stresshantering. Målet är att successivt öka arbetsgraden efter Gröna Rehab. Vi kan tillsammans titta på eventuella anpassningar på arbetsplatsen för att arbetssituationen ska bli mer hållbar och stabil. Se mer detaljerad info om vår rehabmodell här nedanför.

Gröna Rehabs rehabiliteringsmodell för heltidssjukskrivna. Detta program sträcker sig över 28 veckor. Bilden illustrerar hur det först görs en anmälan om plats och att det därefter sker ett bedömningssamtal. Om du blir tilldelad en plats så kommer du att starta med en uppstartsperiod om fyra veckor och efter det startar period 1 som pågår i 12 veckor och följs av period 2, också den i 12 veckor. Mellan uppstart och period 2 genomförs tre rehabmöten. Efter att en avslutad 28 veckors period kallar vi till återträff och uppföljning vid två tillfällen. Efter 6 månader och efter 12 månader.  Gröna Rehabs rehabiliteringsmodell för deltidssjukskrivna. Detta program sträcker sig över 16 veckor. Bilden illustrerar hur det först görs en anmälan om plats och att det därefter sker ett bedömningssamtal. Om du blir tilldelad en plats så kommer du börja med ett rehabmöte och därefter startar perioden som kan vara mellan 12-16 veckor och avslutas med ett rehabmöte. Efter att en avslutad 12-16 veckors period kallar vi till återträff och uppföljning vid två tillfällen. Efter 6 månader och efter 12 månader.

Nedan ser du ett exempel på hur ett schema kan se ut för en medarbetare som arbetar 50 % (20 h) och är femtio procent sjukskriven. Observera att detta är ett exempel. Planering görs alltid individuellt med respektive medarbetare och chef.

Veckoschema för deltidssjukskrivna

Sök en plats

Vid frågor gällande att göra en intresseanmälan? Vänligen kontakta Carina Falk eller Emelie Rödström. Har du frågor om intagning och om Gröna Rehab kan vara en lämplig insats? Vänligen kontakta Emelie Rödström. Efter inkommande intresseanmälan bokar vi en tid för bedömningssamtal. Teamet gör en bedömning gällande eventuell start och meddelar startdatum.

Carina Falk

HR-strateg

Telefonnummer

Emelie Rödström

Psykoterapeut

Telefonnummer

Mobil: 070-081 69 69