Utvärdering av Gröna Rehab

Eva Sahlin har i samarbete med Institutet för stressmedicin publicerat utvärderingar av Gröna Rehabs verksamhetsdel rehabilitering för långtidssjukskrivna med stressrelaterad psykisk ohälsa. Utvärderingen från 2014 kompletterar den som publicerades 2010.

Några viktiga slutsatser:

  • Deltagargruppen som helhet har under tiden i Gröna Rehab förbättrats med avseende på grad av utmattning, välbefinnande, depression och ångest.
  • Majoriteten av deltagarna (drygt 90 %) återgick i aktivitet vid avslutning i
    Gröna Rehab och har även ökat sin aktivitetsgrad vid 6- och 12-månadersuppföljningarna.
  • Rehabiliteringstiden som vid den första utvärderingen (2010) låg på 32 veckor har i genomsnitt har minskat till 27 veckor.