Om Gröna Rehab

Gröna Rehab är en permanent verksamhet inom Västra Götalandsregionen som drivs i Hälsan och Stressmedicins regi. Verksamheten har ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen, behandlande läkare och Försäkringskassan.

För vem?

Till Gröna Rehab kommer personer som har Västra Götalandsregionen
som arbetsgivare. Det räcker alltså inte att bo i Västra Götalandsregionen
och ha en privat eller kommunal arbetsgivare.
Då finns det liknande verksamheter som du kan hitta här:

Sök annan grön rehab

Till vår rehabiliterande verksamhet kommer personer som har en stressrelaterad sjukdom. Rehabiliteringen sker i samverkan med arbetsplatsen, Försäkringskassan och sjukskrivande läkare. Det är viktigt att deltagaren är
i rätt fas för att kunna tillgodogöra sig rehabiliteringen.

Genom att sprida information om verksamheten och naturens och trädgårdens goda möjligheter till återhämtning vill Gröna Rehab bidra till en bättre folkhälsa.