Stressmedicin

Nyheter

Lomma kommun tar hjälp av Chefoskopet
Nätverksträff 28 februari
bild-317499538671031_625209474566701
Inom Västra Götalandsregionen liksom på många andra håll i landet går man över till aktivitetsbaserade kontor (ABW). Men vad innebär det för arbetsmiljö, hälsa och produktivitet? Det korta svaret är - Det beror på! ISM har tidigare gjort en sammanställning av forskningsläget avseende ABW. Det tillkommer ständigt ny kunskap som är värdefullt att ta tillvara som vägledning i pågående förändringsarbete. Därför presenterar ISM nu en uppdaterad version.
EXAKT så “Allvarliga fel i många böcker med råd om kost och hälsa” - https://t.co/N9PfQ0a6f0 https://t.co/voqEUFSC6z
Fantastiskt att följa när forskningsresultat omvandlas till praktik. Lomma kommun tar hjälp av Chefoskopet - Instit… https://t.co/K0vrR3mMMo