Forskning vid Gröna Rehab

I anslutning till Gröna Rehabs verksamhet har Eva Sahlin forskat om det grönas betydelse för rehabilitering av stressrelaterad psykisk ohälsa. Hon har även undersökt effekten av Gröna Rehabs förebyggande stresshanteringskurser.

Eva Sahlin disputerade hösten 2014 med avhandlingen To Stress the Importance of Nature: Nature-Based Therapy for the Rehabilitation and Prevention of Stress-Related Disorders vid SLU i Alnarp och med koppling till Institutet för stressmedicin i Göteborg.

Eva Sahlin har i sitt avhandlingsarbete följt Gröna Rehab från start och vidare under flera år. Resultaten från samtliga studier visar på stora förbättringar både med avseende på minskade symtom på utbrändhet, depression
och ångest och också på minskad sjukskrivning och förbättrad arbetsförmåga.

Läs mer i Eva Sahlins avhandling (kappa)

Vetenskapliga artiklar

 • Hur upplever Gröna Rehabs deltagare sin vistelse och vad anses viktigt för återhämtning?

  How do Participants in Nature-Based Therapy Experience and Evaluate Their Rehabilitation?
  Eva Sahlin, Josefa Vega Matuszczyk, Gunnar Ahlborg Jr and Patrik Grahn
  Publicerad 2012 i Journal of Therapeutic Horticulture. 
  Sammanfattning på svenska
 • Vilka effekter har Gröna Rehabs stresshanteringskurs på stressrelaterade symtom, arbetsförmåga och sjukskrivning?

  Nature-Based Stress Management Course for Individuals at Risk of Adverse Health Effects from Work-Related Stress—Effects on Stress Related Symptoms, Workability and Sick Leave
  Eva Sahlin, Gunnar Ahlborg Jr, Josefa Vega Matuszczyk and Patrik Grahn
  Publicerad 2014 i International Journal of Environmental Research and Public Health 
  Sammanfattning på svenska 

 • Är avspänning i naturen verkningsfullt?

  The Influence of the Environment on Directed Attention, Blood Pressure and Heart Rate—An Experimental Study Using a Relaxation Intervention
  Eva Sahlin, Agneta Lindegård, Emina Hadžibajramović, Patrik Grahn, Josefa Vega Matuszczyk and Gunnar Ahlborg Jr
  Publicerad 2014 i Landscape Research 
  Sammanfattning på svenska 

 • Ledde Gröna Rehabs metod till bättre hälsa, färre/lägre grad av stressymptom och återgång i aktivitet och arbete för VGR-medarbetare med långa sjukskrivning p.g.a. utmattningssyndrom?

  Using Nature-Based Rehabilitation to restart a stalled process of rehabilitation in individuals with stress-related mental illness
  Eva Sahlin, Gunnar Ahlborg Jr, Artur Tenenbaum, and Patrik Grahn
  Publicerad 2015 i International Journal of Environmental Research and Public Health 
  Sammanfattning på svenska