Innehåll och aktiviteter

En plats för återhämtning

Gröna Rehab erbjuder rehabilitering i natur- och trädgårdsmiljö.
Verksamheten bygger på den forskningsbaserade kunskapen om trädgårdens och naturens goda förmåga att få oss människor att stressa av.
Denna kunskap kombineras med etablerade metoder inom fysioterapi 
och arbetsterapi, samt erbjuder terapeutiska samtal i grupp.

Deltagarna sår och skördar i trädgården och promenerar tillsammans
i Änggårdsbergen eller i Botaniska trädgården. Under vintern
tar skapande aktivitet i naturmaterial en större plats.  
I trädgården beskärs träd och buskar.

Verksamheten erbjuder också kroppskännedom, stresshantering, bildarbete samt stödjande samtal. Grupperna består av 7 personer. I teamet finns trädgårdsmästare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, psykoterapeut och socionom/naturguide.

Trädgårdsarbetet är inte "tungt" och i allra högsta grad anpassningsbart
efter olika individers behov och förutsättningar.