Genom bilden skapas kontakt med känslorna

Uppdaterad:
Publicerad:
Kvinna målar ett träd utomhus

På Gröna Rehab arbetar vi med skapande i bild. Genom bildskapande kan deltagarna bearbeta känslor och ges möjlighet att utforska och uttrycka sina inre upplevelser via form och färg.

I Det terapeutiska målandet tillåts deltagarna att kommunicera känslor som det ibland är svåra att sätta ord på. Bilden kommer inifrån utan att bli filtrerad via orden och genom den kan deltagarna få kontakt med sig själva på ett nytt sätt och påbörja en inre förändring. Genom att uttrycka känslor, relationer och livshändelser i ett symboliskt språk via bilden skapas en distans till den egna situationen. Genom att dela sin inre värld med gruppen kan deltagarna känna en känsla av gemenskap och förståelse när de känner igen sig själva i andras bilder och berättelser. Detta bidrar till en upplevelse av att inte vara ensam i sin situation. 

Bildaktivitet
Bilder från deltagarna har ofta symboliska motiv.

Fokus på kreativitet 

På Gröna Rehab målar gruppen tillsammans antingen i det inglasade uterummet eller utomhus. Innan aktiviteten dukas kritor och flytande färger, papper och olika konstmaterial fram för att inspirera till kreativitet. Deltagarna står upp och använder stora rörelser för att skapa sina bilder. Först skapas en ljus bakgrund med natursvampar för att avdramatisera målandet därefter får deltagarna lyssna till en visualisering, en berättelse där de får föreställa sig inre bilder av det som sägs. Temat kan vara en "En trygg plats" eller "Trädet". En annan övning kallas klotterövning, där deltagarna använder två olikfärgade kritor samtidigt för att skapa linjer och former utan att sträva efter att representera något specifikt. Övningen fokuserar på kreativitet snarare än prestation då bilden inte ska föreställa något. 

Målandet sker under en begränsad tid då sänks prestationskraven och deltagaren hinner inte fastna i detaljer. Efter att bilderna är klara, får deltagarna skriva om i fem minuter och sedan, om de vill, dela sin bild med gruppen.

Att dela med andra – en del av processen 

När deltagare avslutar sin tid på Gröna Rehab delar de sina bilder i tidsordning genom att berätta eller läsa från sina bildanteckningar. Detta blir ofta en sammanfattande berättelse om deras rehabiliteringsresa.

Deltagarnas bilder förändras ibland över tid till exempel när det gäller färgval, ibland kan de också se återkommande symboler i sina bilder. Mot slutet av rehabiliteringsperioden på Gröna Rehab avspeglar bilderna ofta att de är på väg in i en ny fas.  

Trygga ramar

För att leda bildarbete krävs utbildning i bildterapi Som i alla gruppaktiviteter på Gröna Rehab är det också med en till gruppledare från teamet som stöttar upp. Det är väsentligt att terapeuten själv har erfarenhet av att måla för att förstå och vara medveten om den sårbarhet och de starka känslor som kan uppstå. Ibland kan den egna bilden överraska och ge oväntade insikter. Viktigt att skapa en trygg atmosfär där respekt och empati är grundläggande. I bildarbetet tolkar varken gruppledarna eller deltagarna varandras bilder, gruppledaren ställer däremot fördjupande frågor för att stödja och tydliggöra deltagarnas process.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på hur vi arbetar och vill veta mer? Innehållet är hämtat ur boken Gröna Rehabs modell. Boken finns att beställa hos flera bokhandlare. Den finns också att låna på folkbiblioteken och är tillgänglig som ljudbok.