Framgångsrik rehabilitering som gynnar samhället

Publicerad:
Blommande Zinnior i korallfärg

Gröna Rehab, som specialiserar sig på långtidssjukskrivna med stressrelaterad ohälsa, spelar en avgörande roll i att förbättra livskvaliteten för deltagarna. Utvärderingar som genomförts visar också på tydliga ekonomiska vinster för samhället.

Flera utvärderingar har genomförts för att följa upp hur det går för Gröna Rehabs deltagare, samtliga visar positiva resultat när det gäller att återintegrera långtidssjukskrivna i arbetslivet. 

Deltagarna på Gröna Rehab har ofta genomgått andra rehabiliterade insatser från tex företagshälsovård och primärvård, men har behov av en längre rehabilitering då det ofta är en komplex problematik. Deltagarna har i genomsnitt varit sjukskrivna i 1,5–2 år före rehabiliteringen, men det varierar från tre månader upp till tolv år. Många deltagare har tilläggsdiagnoser i form av olika smärttillstånd, depression och trauma, vilket gör deras rehabiliteringsbehov utmanande. 

Resultaten från en sammanställning av statistik år 2023 visade att 94 procent av deltagarna som gick på Gröna Rehab mellan åren 2020 och 2023 var tillbaka i aktivitet (arbete, arbetsträning eller studier) direkt efter rehabiliteringsprogrammet. Ett år senare var den siffran 90 procent, vilket tyder på långsiktig hållbarhet och framgång. 

Målsättningen är att deltagarna ska kunna återgå till arbete på sin ordinarie arbetsplats. För en lyckad återgång krävs ett bra samarbete med arbetsgivare, sjukskrivande läkare samt Försäkringskassan. 

För att understryka den samhällsekonomiska betydelsen av Gröna Rehabs verksamhet har flera socioekonomiska analyser genomförts. Dessa analyser fokuserade på att beräkna den genomsnittliga tiden det tog innan rehabiliteringskostnaderna återbetalades till samhället, till exempel i form av minskad vårdkonsumtion och minskad utbetalning av sjukpenning. Den första analysen 2010 visade att det tog i genomsnitt 14 månader, medan den senaste utvärderingen från 2019 visade att denna tidsram hade minskat till endast 6,5 månader.    

Sammantaget pekar resultaten på att Gröna Rehab inte bara har lyckats återintegrera långtidssjukskrivna i arbetslivet, utan också genererat ekonomiska vinster för samhället som helhet. Gröna Rehabs modell har inspirerat andra rehabiliterande verksamheter där de kan anpassa modellen efter sina förutsättningar och implementera den för att skapa en positiv inverkan på både individ- och samhällsnivå. 

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på hur vi arbetar och vill veta mer? Innehållet är hämtat ur boken Gröna Rehabs modell. Boken finns att beställa hos flera bokhandlare. Den finns också att låna på folkbiblioteken och är tillgänglig som ljudbok.