Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Remittering till logopedimottagningen gällande ät- och sväljsvårigheter hos barn

Allmän information

Logopedimottagningen utreder och behandlar barn och ungdomar från 0-18 år med ät- och sväljsvårigheter.

Vid en utredning observeras barnet under en måltid och logopeden gör en klinisk bedömning kring om ätsvårigheterna förefaller bero på avvikelser i munmotorik eller sensorik. Logopeden ger råd kring ätande och matsituation som kan gynna en mer positiv ätutveckling.

Information om remittering till logoped med frågeställning kring ätsvårigheter

• Remiss ska skickas av läkare som ska ha gjort en läkarbedömning.
• Innan remiss skrivs ska barnet ha blivit kontrollerat vad gäller tonsiller och adenoid.
• Förekomst av reflux och förstoppning ska vara bedömda och medicinerade vid behov.
• Relevant information från BVC bifogas, till exempel tillväxtkurva.
• Finns kontakt med till exempel dietist eller psykolog ska detta stå med i remissen.
• Är barnet flerspråkigt? I så fall vilka språk talas i familjen och finns det behov av tolk
till föräldrarna och/eller barnet?
• Viktiga uppgifter gällande barnets medicinska och sociala bakgrund.
• Telefonnummer till inremitterande och vårdnadshavare ska stå med i remissen.

Observera att barn som har sina övriga kontakter i nutritionsteamet på Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, ska även ha sin logopedkontakt där.

Senast uppdaterad: 2023-09-19 12:57