Din hälsa

Vi vet att alla kan göra hälsovinster, både friska och sjuka, gamla som unga. Låt oss vara en del i din hälsoresa.

 

Alingsås lasarett är ett hälsofrämjande sjukhus. Du som är patient på Alingsås lasarett kan ta upp frågor kring dina levnadsvanor i samband med ditt besök här. Det finns hjälp och stöd att få kring rökning, alkohol, fysisk aktivitet och kost.

Goda levnadsvanor (pdf)

Kontakta personalen på din avdelning eller mottagning som är kunniga i dessa frågor.

Alingsås lasarett ska också vara en hälsofrämjande arbetsplats. Det finns olika aktiviteter i temat hälsa för personalen så att de kan inspirera dig som patient att göra hälsofrämjande val.

Hur mår du?

Här på vår webbplats kan du göra olika livsstilstest för att kolla upp din hälsa.  

Kontaktpersoner

Hälsofrämjande arbete - Patient, Befolkning
Alexandra Hellnevi
alexandra.hellnevi@vgregion.se

Hälsofrämjande arbete - Medarbetare
Carin Carlehed
Lisbet Larsson
Annika Lerntoft


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32