Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårt uppdrag och vår värdegrund

Vårdöverenskommelse

Överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Sjukhusen i väster, där Alingsås lasarett ingår, tecknas varje år mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt styrelsen för Sjukhusen i väster.

Verksamhetsidé

Alingsås lasarett ska erbjuda Sveriges främsta närsjukvård genom att:

 • erbjuda hälso- och sjukvård dygnet runt i samverkan med andra.
 • arbeta hälsofrämjande och erbjuda hälso- och sjukvård som är jämlik och jämställd.
 • erbjuda hög tillgänglighet för regionens invånare genom mer planerad vård,
 • utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet,
 • följa och utveckla nya metoder och arbetssätt inom vårt uppdrag,
 • arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar med lean-filosofin som strategi,
 • vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare som ges möjlighet till utveckling och förutsättningar att göra ett gott arbete, samt
 • genomföra utbildningsuppdraget där vi utbildar framtidens medarbetare i en lärande miljö, där vårdande och lärande förenas i ett patientnära arbete.

Vår värdegrund

På Alingsås lasarett har alla människor lika värde.

 • Vårt arbete utgår från patienternas behov och vi har en helhetssyn på både patient och organisation där patienten är medaktör i sin vård och behandling.
 • Mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetens.
 • Vi är professionella och skapar närhet till patient och närstående utan att vara privata.
 • Vi respekterar varandra, är delaktiga och tar ansvar för helheten Alingsås lasarett.

Senast uppdaterad: 2022-03-17 15:57