Vårt uppdrag och vår värdegrund

Vårdöverenskommelse

Överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Alingsås lasarett tecknas varje år mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Styrelsen för Alingsås lasarett.

Vårdöverenskommelse 2017 mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett

Verksamhetsidé

Alingsås lasarett ska erbjuda Sveriges främsta närsjukvård genom att:

 • Erbjuda hälso- och sjukvård dygnet runt i samverkan med andra
 • Arbeta hälsofrämjande och erbjuda hälso- och sjukvård som är jämlik och jämställd
 • Erbjuda hög tillgänglighet för regionens invånare genom mer planerad vård
 • Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet
 • Följa och utveckla nya metoder och arbetssätt inom vårt uppdrag
 • Arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar med lean-filosofin som
  strategi
 • Vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare som ges möjlighet till utveckling och förutsättningar att göra ett gott arbete
 • Utbildningsuppdraget där vi utbildar framtidens medarbetare i en lärande miljö, där vårdande och lärande förenas i ett patientnära arbete.

Verksamhetsidé

På Alingsås lasarett har alla människor lika värde.

 • Vårt arbete utgår från patienternas behov och vi har en helhetssyn på både patient och organisation där patienten är medaktör i sin vård och behandling.
 • Mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetens.
 • Vi är professionella och skapar närhet till patient och närstående utan att vara privata.
 • Vi respekterar varandra, är delaktiga och tar ansvar för helheten Alingsås lasarett.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31