Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljöarbete

Sjukvården har en betydande miljöpåverkan av flera skäl: varje dag används en stor mängd produkter, engångsmaterial och läkemedel, man har en hög energiförbrukning och verksamhetens behov av exempelvis förbrukningsartiklar, textilier och livsmedel ger upphov till många transporter.

Utifrån dessa förutsättningar arbetar Sjukhusen i väster, det vill säga Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus, med fyra prioriterade miljömål för 2022.

Miljömål

Öka andelen återvunna plastförpackningar 

Användning av plast på Sjukhusen i väster liknar samhällets flöden i övrigt. Förpackningar dominerar och står för omkring 40 procent av volymen. Andra vanligt förekommande plastartiklar är medicinska förbrukningsvaror och elektronik.

Under 2022 arbetar Sjukhusen i väster för att öka andelen återvunna plastförpackningar genom att bland annat underlätta för källsortering. Vi arbetar också med att identifiera produkter av engångsplast som kan ersättas av produkter som kan återanvändas.

Minska antalet körda mil i tjänsten

Stora minskningar krävs för de direkta utsläpp som Västra Götalandsregionen har rådighet över. För Sjukhusen i väster innebär det utsläpp från egna persontransporter och lätta lastbilar, ambulanser, ambulanshelikopter, energiproduktion i egna anläggningar, inköpt el, värme, kyla samt utsläpp av lustgas och anestesigaser.

Under 2022 fokuserar vi på att minska utsläppen från transporter, mer specifikt genom att minska antalet körda mil i tjänsten. För att lyckas med detta arbetar vi till exempel med att skapa förutsättningar för digitala möten.

Riskbedöma kemikalier 

Arbetet med kemikalier är koncentrerat till att undvika och minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga tillsatser i varor. Utbyte av miljö- och hälsofarliga ämnen är en fråga som är av stor betydelse för folkhälsan, en förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och utomhusmiljön.

Vi riskbedömer och listar de kemikalier som verksamheterna måste hantera med särskild försiktighet och anger hur de ska hanteras.

Införa miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att organisera miljöarbetet inom en offentlig verksamhet eller ett företag.

Sjukhusen i väster ska införa ett miljöledningssystem som följer det internationella miljöledningssystemet och standarden ISO 14001. Under året kommer Sjukhusen i väster också att göra övergripande miljöbedömningar av vår påverkan på miljön.

Fortsatt arbete 2023 

Fokus för 2023 blir att minska engångsprodukter och textilsvinn samt att arbeta vidare med införandet av miljöledningssystemet.

VGR:s miljöstipendiater 2022 representerade av Fredrik Lindén, VD och Marie Linde, vice VD, Turistrådet Västsverige, Magnus Berntsson, ordförande miljönämnden VGR, Anneli Persson och Lena Lund, båda usk och materialbeställare, IVA-avd. Alingsås lasarett

Miljöstipendium till Alingsås lasarett

I maj 2022 utsågs intensivvårdsavdelningen på Alingsås lasarett till en av VGR:s miljöstipendiater. Intensivvårdsavdelningen fick stipendiet för sitt målmedvetna arbete med att byta engångsinstrument till flergångsinstrument.

Kontakt

Charlott Falck, miljösamordnare
Hanna Hellström, miljöstrateg

E-post: sv.miljo@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-09-27 15:33