Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Allmäntjänstgöring (AT) vid Alingsås lasarett

Tjänstgöringen på 18 månader är uppdelad enligt följande: medicin inklusive anestesi (20 veckor), kirurgi/ortopedi (19 veckor), psykiatri (tre månader) samt primärvård (sex månader). Man blir tilldelad en vårdcentral, i möjligaste mån utefter önskemål.

Ansökan till AT sker två gånger årligen enligt regionens direktiv. Varje år tillsätter vi totalt 20 AT-block som startar uppdelat på fem tillfällen under året. Antagningen sker efter skriftlig ansökan samt intervju.

AT-utbildningen inriktar sig främst på att ge en bra praktisk-klinisk utbildning. AT-läkare bemöts som en kollega, dvs. man ingår i schemat som underläkare vid tjänstgöring på avdelningar och akuten respektive primärvårdsmottagningar. Stor vikt läggs på handledning och stöd från övriga kollegor. Målet är att AT-läkare vid legitimation ska känna sig trygg att gå vidare med ST-utbildning.

Handledning

Vid varje placering tilldelas AT-läkaren en individuell handledare. Utöver den individuella handledningen deltar alla AT-läkare i en handledningsgrupp om sex till åtta AT-läkare, s.k. LOTS-grupp, som följs åt under hela AT-tiden. Här diskuteras läkarrollen ur olika aspekter, hur man hanterar svåra situationer osv.

Jourtjänstgöring under dina första 39 veckor inne på sjukhuset

Sjukhusets akutmottagning är öppen för medicin-, kirurgi- och ortopedipatienter kl. 8.00-21.00. Då bemannas akuten av primärjourer. Efter stängning av akuten tar en husjour över ansvaret för inneliggande patienter. Husjouren har stöd från medicinbakjour samt kirurgbakjour. AT-läkarna tjänstgör som såväl primärjour som husjour. Narkosläkare är sjukhusbundna.

Psykiatriplacering

Psykiatriplaceringen är förlagd vid psykiatriska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Primärvårdsplacering

Under din primärvårdsplacering arbetar du med anpassat schema och egna återbesökstider med akuta och planerade patientbesök. Du har schemalagd handledningstid med personlig handledare minst en timma per vecka samt tillgång till ständig instruktion i det dagliga arbetet. Du deltar i schemalagd AT-undervisning en gång i månaden. Jourer gör du tillsammans specialistkompetent kollega eller ST-läkare i allmänmedicin på primärvårdens jourcentral.

Du kommer också under primärvårdsplaceringen att få möjlighet att göra studiebesök på kliniker utan AT-ansvar som till exempel öron, ögon, hud, gynekologi, infektion och barn. Ditt schema är anpassat och du jobbar aldrig ensam. En vecka kan avsättas till utlokalisering i annan verksamhet efter eget val.

Litteratur

Alla AT-läkare får vid tjänstgöringens start ett paket om fem böcker. 

  • Medicin: Klinisk EKG-diagnostik av Sverker Jern 
  • Kirurgi: Akut buk av Lars-Erik Hansson 
  • Ortopedi på akuten av Sven Anders Sölveborn 
  • Psykiatri: Introduktion till klinisk psykiatri av Christer Allgulander
  • Allmänmedicin: Allmänmedicin av Krister Jonés 

Kontakt

Studierektor för Alingsås lasarett
Johan Edgar 
Tfn 0322-22 60 00 (växel)
E-post: johan.edgar@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2023-04-28 08:34