Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

AT-tjänstgöring för läkare

Allmäntjänstgöring (AT) vid Alingsås lasarett

Huvudansvaret för hela AT-placeringen utgår från Alingsås lasarett som förvaltar den ekonomiska ersättningen från Västra Götalandsregionen. Chef för AT-läkarna utses av sjukhusdirektören och detta uppdrag har Yvonne Damm.

Ansökan till AT sker två gånger årligen enligt regionens direktiv. Vi tillsätter för närvarande 17 AT-block som startar uppdelat på fyra tillfällen under året. Antagningen sker efter skriftlig ansökan samt intervju.

Tjänstgöringen på 21 månader är uppdelad enligt följande: medicin (sex månader), kirurgi/ortopedi (sex månader), psykiatri (tre månader) samt primärvård (sex månader). Man blir tilldelad en vårdcentral, i möjligaste mån utefter önskemål.

AT-utbildningen inriktar sig främst på att ge en bra praktisk-klinisk utbildning. AT-läkare bemöts som en kollega, d v s man ingår i schemat som underläkare vid tjänstgöring på avdelningar och akuten respektive primärvårdsmottagningar. Stor vikt läggs på handledning och stöd från övriga kollegor. Målet är att AT-läkare vid legitimation ska känna sig trygg att gå vidare med ST-utbildning.

Det finns tre studierektorer som är fördelade på medicin, kirurgi/ortopedi på Alingsås lasarett (Harald Wängberg), Psykiatrin Södra Älvsborgs sjukhus (Daniel Näslund) och Primärvården mitten Älvsborg (Eva de Fine Licht).

Handledning

Vid varje placering tilldelas AT-läkaren en individuell handledare. Som stöd för handledningen finns på lasarettets hemsida en praktisk manual. Utöver den individuella handledningen deltar alla AT-läkare i en handledningsgrupp om sex till åtta AT-läkare, s k LOTS-grupp som följs åt under hela AT-tiden. Här diskuteras läkarrollen ur olika aspekter, hur man hanterar svåra situationer osv.

Jourtjänstgöring under ditt första AT-år

Sjukhusets akutmottagning är öppen för medicin- och kirurg/ortopedpatienter mellan kl 08.00-21.00. Då bemannas akuten av primärjourer. Efter stängning av akuten tar en husjour över ansvaret för inneliggande patienter. Husjouren har stöd från medicinbakjour samt kirurgbakjour. AT-läkarna tjänstgör som såväl primärjour som husjour. Narkosläkare är sjukhusbundna. Vid varje placering tilldelas AT-läkaren en individuell handledare.

Psykiatriplacering

Psykiatriplaceringen är förlagd vid psykiatriska kliniken i Borås. Din huvudplacering är i de flesta fall förlagd till en slutenvårdsavdelning. För ett fåtal av er blir det fråga om en placering i öppenvården. Detta är en möjlighet som på sikt kan erbjudas fler då vår bemanning förbättrats. Under psykiatriplaceringen kommer du som är placerad i slutenvården att under 1-2 veckor vara på en öppenvårdsmottagning och du som är i öppenvården på motsvarande sätt var 2 veckor i slutenvården. Under din tjänstgöring är du placerad som dagjour på Akuten under en till två veckor med närvarande specialist som stöd. Först efter din dagjoursplacering kommer du att tilldelas jourpass på kliniken.

Primärvårdsplacering

Under din primärvårdsplacering arbetar du med anpassat schema och egna återbesökstider med akuta och planerade patientbesök.  Du har schemalagd handledningstid med personlig handledare minst en timma per vecka. Och tillgång till ständigt instruktion i det dagliga arbetet. Du deltar i schemalagd AT-undervisning en eftermiddag var fjortonde dag som är förlagd till områdets olika vårdcentraler. Varannan vecka har du kompetensutvecklingstid en eftermiddag för att kunna läsa på och göra studiebesök enligt egen planering. Jourer gör du tillsammans specialistkompetent kollega eller ST-läkare i allmänmedicin på primärvårdens jourcentral.

Du kommer också under primärvårdsplaceringen få möjlighet att göra studiebesök på kliniker utan AT-ansvar som till exempel öron, ögon, hud, gynekologi, infektion och barn. Ditt schema är anpassat och du jobbar aldrig ensam. En vecka kan avsättas till utlokalisering i annan verksamhet efter eget val.

Litteratur

Alla AT-läkare får vid tjänstgöringens start ett paket om fem böcker.
Medicin:Klinisk EKG-diagnostik av Sverker Jern
Kirurgi: Akut Buk av Lars-Erik Hansson
Ortopedi på Akuten av Sven Anders Sölveborn
Psykiatri: Introduktion till Klinisk psykiatri av Christer Allgulander
Allmänmedicin: Allmänmedicin av Krister Jonés 

Kontakt

Kontakt

Studierektor för Alingsås lasarett
Harald Wängberg Kirurg/Ortopedkliniken
Tel: 0322-22 60 00 (växel) E-post: harald.wangberg@vgregion.se

Studierektor för Primärvården
Eva de Fine Licht Floda Vårdcentral
Tel: 0302-371 00 (växel) E-post: eva.de_fine_licht@vgregion.se

Studierektor för Psykiatri (SÄS) 
Daniel Näslund Vuxenpsykiatrisk klinik 1
Tel: 033-616 10 00 E-post: daniel.naslund@vgregion.se

AT-chef
Yvonne Damm
Telefon: 070-082 58 74 E-post: yvonne.damm@vgregion.se

AT-samordnare
Vakant


Senast uppdaterad: 2018-10-24 15:50