Allmäntjänstgöring (AT) vid Alingsås lasarett

Tjänstgöringen på 18 månader är uppdelad enligt följande: medicin inklusive anestesi (20 veckor), kirurgi/ortopedi (19 veckor), psykiatri (tre månader) samt primärvård (sex månader). Man blir tilldelad en vårdcentral efter behov och förmåga.

Ansökan till AT sker två gånger årligen enligt regionens direktiv. Varje år tillsätter vi totalt 22 AT-block som startar uppdelat på fem tillfällen under året. Antagningen sker efter skriftlig ansökan samt intervju.

AT-utbildningen inriktar sig främst på att ge en bra praktisk-klinisk utbildning. AT-läkare bemöts som en kollega, dvs. man ingår i schemat som underläkare vid tjänstgöring på avdelningar och akuten respektive primärvårdsmottagningar. Stor vikt läggs på handledning och stöd från övriga kollegor. Målet är att AT-läkare vid legitimation ska känna sig trygg att gå vidare med ST-utbildning.

Handledning

Vid varje placering tilldelas AT-läkaren en individuell handledare. Utöver detta deltar alla AT-läkare under de första nio månaderna i en reflektionsgrupp som leds av en sjukhuspräst. Här diskuteras läkarrollen ur olika aspekter, hur man hanterar svåra situationer med mera. Den övergripande studierektorn följer AT-läkarna under hela anställningen, och klinikstudierektorer finns på alla placeringar för att säkerställa ett bra utbildningsklimat.

Jourtjänstgöring under dina första 39 veckor inne på sjukhuset

Sjukhusets akutmottagning är öppen för medicin-, kirurgi- och ortopedipatienter kl. 8.00-21.00. Då bemannas akuten av primärjourer. Efter stängning av akuten tar en husjour över ansvaret för inneliggande patienter. AT-läkare går inte husjour.

Psykiatriplacering

Hälften av AT-läkarna gör sin psykiatriplacering vid psykiatriska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medan den andra hälften gör den vid Rågårdens rättspsykiatri.

Primärvårdsplacering

Under din primärvårdsplacering arbetar du med anpassat schema och egna återbesökstider med akuta och planerade patientbesök. Du har schemalagd handledningstid med personlig handledare minst en timma per vecka samt tillgång till ständig instruktion i det dagliga arbetet. Du deltar i schemalagd AT-undervisning en gång i månaden. Jourer gör du tillsammans med en specialistkompetent kollega eller ST-läkare i allmänmedicin på primärvårdens jourcentral i Alingsås.

En vecka kan avsättas till utlokalisering i annan verksamhet efter eget val.

Mer information finns på primärvårdens webbplats: Primärvårdens utbildningsenhet, Alingsås

Litteratur

Alla AT-läkare får vid tjänstgöringens start ett paket om fem böcker. 

  • Medicin: Klinisk EKG-diagnostik av Sverker Jern 
  • Kirurgi: Akut buk av Lars-Erik Hansson 
  • Ortopedi på akuten av Sven Anders Sölveborn 
  • Psykiatri: Introduktion till klinisk psykiatri av Christer Allgulander
  • Allmänmedicin: Allmänmedicin av Krister Jonés 

Kontakt

Studierektor för Alingsås lasarett
Johan Edgar 
Tfn 0322-22 60 00 (växel)
E-post: johan.edgar@vgregion.se