Hälsofrämjande sjukhus

Vad är hälsa för dig? Många förknippar hälsa med fysiskt aktivitet och kost men det finns så mycket mer. För vissa betyder social samvaro mycket för hälsan, men för andra betyder lugnet desto mer. Alla personer är olika. Hälsa för mig är kanske inte detsamma för dig. Alingsås lasarett vill främja din hälsa!

I mötet med patienter och närstående ska Alingsås lasarett verka för att öka kunskapen och viljan att göra hälsosamma livsstilsval samt stödja och stärka människor i att ta ansvar för sin egen hälsa.

Alingsås lasarett ska arbeta för god kunskap hos medborgarna om sambandet mellan livsstil och hälsa. Medborgarna ska också erbjudas förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor.

Medlem i Nätverket för Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer

Alingsås lasarett är ett Hälsofrämjande sjukhus och medlem i Nätverket för Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS). Alla medlemmar är automatiskt anslutna till det internationella WHO-nätverket.

Nätverket för Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer

WHO-nätverket


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31