Remissmottagare Standardiserade cancervårdförlopp

Här finns kontaktuppgifter för de standardiserade vårdförlopp inom Alingsås lasarett som startade den 1 september 2015, samt de processer som startar den 4 april och den 2 maj 2016.
Remissmottagare Standardiserade vårdförlopp Alingsås lasarett

OBS! Informationen kommer att kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Därför är det viktigt att alltid kontrollera de senast publicerade uppgifterna innan remiss skickas!


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31