Standardiserade vårdförlopp – remissmottagare

De standardiserade vårdförloppen (SVF) syftar till att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer och start av första behandling. Du som är vårdgivare använder nedanstående kontaktvägar för respektive cancerdiagnos för att remittera patienter enligt SVF.

Var noga med att remisskriterier är uppfyllda och tänk på att alltid märka remissen tydligt med SVF. Alla SVF-remisser ska faxas.

Kunskapsbanken: Alarmsymtom i SVF (Regionalt cancercentrum)

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Processledare: Tore Däldborg
Koordinator: Anita Gustafsson, Anna-Karin Johansson
Tfn 0322-22 63 66, fax 0322-22 62 11

Akut myeloisk leukemi (AML)

Processledare: Tore Däldborg
Koordinator: Anita Gustafsson, Anna-Karin Johansson
Tfn 0322-22 63 66, fax 0322-22 62 11

Analcancer

Processledare: John Andersson
Koordinator: Nina Dahlquist, Malin Landin-Olsson
Tfn 0322-22 64 00, fax 0322-22 64 18

Buksarkom

Processledare: Jonas Petersson
Koordinator: Nina Dahlquist, Malin Landin-Olsson
Tfn 0322-22 64 00, fax 0322-22 64 18

Bukspottkörtelcancer

Processledare: Martin Flygare
Koordinator: Nina Dahlquist, Malin Landin-Olsson
Tfn 0322-22 64 00, fax 0322-22 64 18

Gallblåse- och gallvägscancer

Processledare: Tekla Nätterdal
Koordinator: Nina Dahlquist, Malin Landin-Olsson
Tfn 0322-22 64 00, fax 0322-22 64 18

Cancer utan känd primärtumör

Processledare: Henrik Jonsson
Koordinator: Nina Dahlquist, Malin Landin-Olsson
Tfn 0322-22 64 00, fax 0322-22 64 18

Huvud-/halscancer

Processledare: Jerzy Puzio
Koordinator: Ingalill Ahlqvist
Tfn 0322-22 64 54, fax 0322-22 64 85

Levercancer

Processledare: Tekla Nätterdal
Koordinator: Nina Dahlquist, Malin Landin-Olsson
Tfn 0322-22 64 00, fax 0322-22 64 18

Livmoderhalscancer

Processledare: Sofia Ganidou 
Koordinator: Carin Unosson, Sara Paridon
Tfn 0322-22 60 49, fax 0322-22 64 83

Mottagningen är en filterfunktion vid misstanke om cancer inom förloppet.

Livmoderkroppscancer

Processledare: Sofia Ganidou 
Koordinator: Carin Unosson, Sara Paridon
Tfn 0322-22 60 49, fax 0322-22 64 83

Mottagningen är en filterfunktion vid misstanke om cancer inom förloppet.

Maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Processledare: Tore Däldborg
Koordinator: Anita Gustafsson, Anna-Karin Johansson
Tfn 0322-22 63 66, fax 0322-22 62 11

Matstrups- och magsäckscancer

Processledare: Martin Flygare

Remissmottagare: endoskopimottagningen (vid misstanke om cancer, utredning)
Tfn 0322-22 70 19, 0322-22 70 58. Fax: 0322-22 62 11

Vid bekräftad cancer, fax: 0322-22 64 18
Koordinator: Nina Dahlquist, Malin Landin-Olsson, tfn 0322-22 64 00

Myelom

Processledare: Tore Däldborg
Koordinator: Anita Gustafsson, Anna-Karin Johansson
Tfn 0322-22 63 66, fax 0322-22 62 11

Neuroendokrina buktumörer

Processledare: Jonas Petersson
Koordinator: Nina Dahlquist, Malin Landin-Olsson
Tfn 0322-22 64 00, fax 0322-22 64 18

Njurcancer

Processledare: Zia Ziaurraman
Koordinator: Petrea Carlsson
Tfn 0322-22 64 14, 0322-22 70 13, fax 0322-22 64 18

Peniscancer

Processledare: Zia Ziaurraman
Koordinator: Petrea Carlsson
Tfn 0322-22 64 14, 0322-22 70 13, fax 0322-22 64 18

Prostatacancer

Processledare: Henrik Jonsson
Koordinator: Petrea Carlsson
Tfn 0322-22 64 14, 0322-22 70 13, fax 0322-22 64 18

Skelett- och mjukdelssarkom

Processledare: Michael Ågren
Koordinator: Nina Dahlquist, Malin Landin-Olsson
Tfn 0322-22 64 00, fax 0322-22 64 18

Testikelcancer

Processledare: Zia Ziaurraman
Koordinator: Petrea Carlsson
Tfn 0322-22 64 14, 0322-22 70 13, fax 0322-22 64 18

Tjock- och ändtarmscancer

Processledare: Monica Samuelsson

Remissmottagare: endoskopimottagningen (vid misstanke om cancer, utredning)
Tfn 0322-22 70 19, 0322-22 70 58. Fax: 0322-22 62 11

Vid bekräftad cancer (till exempel röntgenfynd eller genomförd koloskopi/rektoskopi): fax 0322-22 64 18
Koordinator: Nina Dahlquist, Malin Landin-Olsson, tfn 0322-22 64 00

Urinblåse- och urinvägscancer

Processledare: Olov Åstrand
Koordinator: Petrea Carlsson
Tfn 0322-22 64 14, 0322-22 70 13, fax 0322-22 64 18

Vulvacancer

Processledare: Sofia Ganidou 
Koordinator: Carin Unosson, Sara Paridon
Tfn 0322-22 60 49, fax 0322-22 64 83

Mottagningen är en filterfunktion vid misstanke om cancer inom förloppet.

Äggstockscancer

Processledare: Sofia Ganidou 
Koordinator: Carin Unosson, Sara Paridon
Tfn 0322-22 60 49, fax 0322-22 64 83

Mottagningen är en filterfunktion vid misstanke om cancer inom förloppet.

Vårdförlopp för vilka Alingsås lasarett inte tar emot remisser utan hänvisar enligt nedanstående

Bröstcancer

Processledare: vakant
Koordinator: Carina Nilsson
Tfn 0322-22 60 71, fax 0322-22 70 16

För remisser annat än för dem som har en primärt spridd sjukdom hänvisas till bröstmottagningen, Södra Älvsborgs sjukhus.

Hudmelanom

Processledare: John Andersson
Koordinator: Nina Dahlquist
Tfn 0322-22 64 00, fax 0322-22 64 18

För remisser hänvisas till hudmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller Södra Älvsborgs sjukhus. Inga remisser tas emot, men vid oväntat fynd i samband med avlägsnande av hudförändring eller körtel handläggs de enligt ovan.

Lungcancer

Processledare: Arek Grabowski
Koordinator: Anita Gustafsson
Tfn 0322-22 70 06, fax 0322-22 62 11

För remisser hänvisas till lungmottagningen, Södra Älvsborgs sjukhus.

Hjärntumörer

Processledare: Kjersti Hellqvist
Koordinator: Madelene Gustafsson
Tfn 0322-22 61 83, fax 0322-22 62 63

För remisser hänvisas till neurologimottagningen, Södra Älvsborgs sjukhus eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Förlopp som inte handläggs på Alingsås lasarett

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

För detta förlopp hänvisas direkt till diagnostiskt centrum, Södra Älvsborgs sjukhus eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.

Sköldkörtelcancer

För detta förlopp hänvisas till Södra Älvsborgs sjukhus eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Alingsås lasarett gör ultraljud/punktion vid misstanke, men den kliniska bedömningen och start av vårdförlopp vid välgrundad misstanke görs av inremitterande.

Mer information om standardiserade vårdförlopp

Information om samtliga standardiserade vårdförlopp finns på webbplatsen för Regionalt cancercentrum:
Standardiserade vårdförlopp - kunskapsbanken (Regionalt cancercentrum)

För remisshantering av andra standardiserade vårdförlopp hänvisas till:
Regional information om standardiserade vårdförlopp (Regionalt cancercentrum väst)