Om Alingsås lasarett

Alingsås lasarett är ett fristående sjukhus inom Västra Götalandsregionen. Sjukhuset har 700 anställda. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus och vårt arbete utgår från patienternas behov där mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetens.

Engagerade medarbetare

Våra medarbetares engagemang är en stor tillgång och en förutsättning för arbetet med att utveckla vården på sjukhuset.

Våra verksamheter

Anestesikliniken
Anestesikliniken består av en serviceenhet med opertionsavdelning, intensivvårdsavdelning och röntgenavdelning.

Kirurg-/Ortopedkliniken
Kirurg- och ortopedkliniken bedriven en omfattande verksamhet inom allmänkirurgi, ortopedi och urologi. Här utförs ett stort antal operationer, både inom slutenvård och öppenvård.

Medicinkliniken
Medicinkliniken har en bred verksamhet för hela det invärtesmedicinska området både inom slutenvård och öppenvård.

Kliniken för akutmottagning och administration
Kliniken består av akutmottagning, bemanningsservice, logopedmottagning, sekretariat och administration.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34