Jobba hos oss

Vill du vara en av oss och erbjuda Sveriges främsta närsjukvård? Vårt arbete utgår från patienternas behov och vi har en helhetssyn på både patient och organisation där patienten är medaktör i sin vård och behandling. Alingsås har en strategisk placering i Västra Götalandsregionen och närheten till Göteborg gör att du snabbt kan ta dig hit med tåg, buss eller bil.

Mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetens. Våra medarbetares engagemang är en stor tillgång och en förutsättning för arbetet med att utveckla vården på sjukhuset. 

Kontakta oss

Malin Johansson, HR-specialist, telefon 0322-22 61 36, Medicinkliniken och Kirurg-/ortopedkliniken.

Astrid Voegelen, HR-specialist, telefon 0322-22 61 76 Anestesikliniken och Kliniken för akutmottagning och administration.

Carin Carlehed, HR-specialist Tel: 0322-22 65 45 Hälsa och Arbetsmiljö


Senast uppdaterad: 2018-07-03 13:59