3. Vårdhygien

Händer under en rinnande vattenkran.

Målet med vårdhygien är att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter och personal samt att förhindra smittspridning.

I det här avsnittet får du samlad information om vårdhygien och vad som är viktigt för dig och din arbetsplats. Informationen är samlad i sex olika filmer. Hela avsnittet om vårdhygien tar ungefär 53 minuter att genomföra.

1. Vårdhygien – introduktion

Utbildning 1: Vårdhygien – introduktion

2. Vårdrelaterade infektioner – grundutbildning

Utbildning 2: Vårdrelaterade infektioner – grundutbildning

3. Smittspridning och riskfaktorer

Utbildning 3. Smittspridning och riskfaktorer

4. Basala hygienrutiner

Utbildning 4: Basala hygienrutiner

5. Klädregler som ingår i basala hygienrutiner

Utbildning 5: Klädregler som ingår i basala hygienrutiner

6. Punktdesinfektion, städning och rengöring – i vårdmiljö

Utbildning 6: Punktdesinfektion, städning och rengöring – i vårdmiljö

7. Desinfektion – spol och diskdesinfektor

Utbildning 7: Desinfektion – spol och diskdesinfektor

Vårdhygien

Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset har information som vänder sig till personal på Alingsås lasarett. Här finns även vårdhygiens kontaktuppgifter för Alingsås lasarett. Kontakta i första hand personerna i kontaktteamet vid vårdhygieniska frågor och behov av rådgivning.

Tillbaka till introduktionens start