Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pumpstövelbehandling

Frågeställning

A - När används pumpstövelbehandling?
B - När skall pumpstövel inte användas?
C - Vem får ordinera pumpstövelbehandling?
D - Hur anskaffas pumpstövel?
E - Vilken modell rekommenderas för behandling i hemmet?
F - Vilka riktlinjer för behandling finns det?

Kriterier

Vårdtagare med sår där kompressionsbehandlingen med kompressionslindor ger otillräcklig effekt.

Mål

Att uppnå en optimal kompressionsbehandling.

Åtgärd/information

A - Pumpstövelbehandling används för att behandla:

 • bensvullnad som orsakas av venös insufficiens
 • ödem med måttlig arteriell insufficiens (ett alternativ när kvarliggande kompression inte tolereras på grund av smärta)
 • arteriovenös insufficiens när kvarliggande kompression inte tolereras pga smärta
 • hydrostatiskt inaktivitetsödem vid nedsatt/upphävd muskelpump på grund av pares eller nedsatt rörlighet av annan orsak
 • lymfödem (måste kompletteras med kvarliggande kompressionsbandage)

B - Pumpstövel skall inte användas vid:

 • obehandlat ödem på grund av hjärtsvikt
 • pågående infektion såsom erysipelas
 • akut djup ventrombos
 • ytlig arteriell by pass utan ordination från kärlkirurg
 • grav arteriell insufficiens utan ordination från kärlkirurg

Uttalade deformiteter kan vara ett hinder för behandling.

C - Pumpstövelbehandling ordineras av läkare som måste ordinera behandlingstryck, behandlingsfrekvens och behandlingstid. Ordinerande läkare ansvarar även för utvärdering av behandlingen.

D - Pumpstövel rekvireras via Hjälpmedelscentralens beställningsportal webSESAM. Lösenord krävs, erhålls från Hjälpmedelscentralen telefon: 010-4738080.

E - Flowtron Hydroven 3 (Länk till tillverkaren Arjo Huntleigh) är avsedd för hemmabruk och har möjlighet att variera trycket samt har en fast kompressionstid respektive vilotid på 30 sek. 

Finns som knä och lårlång trekammarstövlel. Trekammarstöveln ger ett högre tryck distalt och ett lägre tryck högre upp, en naturlig tryckgradient.

F - Riktlinjer för behandling:

 • Vid venös insufficiens - tryck 30-50 mmHg. Behandlingstid 1-2 timmar två gånger dagligen.
 • Vid arteriovenös insufficiens: - tryck 20-40 mmHg. Behandlingstid 1-2 timmar två gånger dagligen.


Enstaka behandlingar ger inte effekt.
Benen kan behandlas var för sig eller båda samtidigt.

Länk till instruktion för Hydroven 3

Kvalitetssäkrat

180604 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde


Senast uppdaterad: 2016-11-07 13:39