Produkter och produktgrupper

Här finns information om de produkter för lokalbehandling som är upphandlade i VGR. Det finns även information om olika produktgrupper.