Kollagenförband

Åtgärd och information

A. Rekommenderat förband är:

B.  Är lämpligt att använda till:

  • Sår där läkningsprocessen avstannat
  • Sår där man vill stimulera och påskynda läkningsprocessen 

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.