Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland

Strategin pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Den regionala utvecklingsstrategin är styrande för Västra Götalandsregionens satsningar inom regional utveckling, tillsammans med den årliga budgeten.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 (pdf)

Regional Development Strategy for Västra Götaland 2021–2030 (pdf)

Tillsammans ställer vi om

Vi som varit med och tagit fram strategin och ska bidra till att den genomförs är VGR tillsammans med länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, näringslivet och dess organisationer, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Vi har alla olika ansvar, resurser och kunskaper, och strategin är plattformen för vår samverkan För att ställa om till ett hållbart Västra Götaland 
och för ett kraftfullt genomförande.

Hållbar omställning

VGR har antagit fyra program för hållbar omställning som bidrar till genomförandet av strategin. De beskriver vår samlade viljeriktning inom strategins långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar.

Interaktiv publikation

Här kan du ta del av en interaktiv publikation med statistik kopplade till mål och prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin.

Framtid Västra Götaland

En återkommande konferens där vi möts för en dialog om regional utveckling utifrån Västra Götalands gemensamma utvecklingsstrategi.

Grund i uppdrag från riksdag och regering

Strategin ska fungera vägledande och inspirerande för kommuner, företag, myndigheter och organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling. Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin. Tidsperiod för nästa strategi är 2021-2030, men ses över var 4:e år.

Hanna Jönsson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Maria Jakobsson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-07-06 08:04