Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland

Strategin pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Vår regionala utvecklingsstrategi (kort kallad VG2030) är styrande för Västra Götalandsregionens satsningar inom regional utveckling, tillsammans med VGR:s årliga budget.

Tillsammans ställer vi om

Vi som varit med och tagit fram strategin och ska bidra till att den genomförs är VGR tillsammans med länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, näringslivet och dess organisationer, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Vi har alla olika ansvar, resurser och kunskaper, och strategin är plattformen för vår samverkan för att ställa om till ett hållbart Västra Götaland och för ett kraftfullt genomförande.

Hållbar omställning

VGR har antagit fyra program för hållbar omställning som bidrar till genomförandet av strategin. De beskriver vår samlade viljeriktning inom strategins långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar.

Framsidan Regional utvecklingsstrategi

Dags att se över strategin

Under 2024 påbörjar vi en översyn av den regionala utvecklingsstrategin. Det innebär att vi gör en uppföljning, genomför dialoger med aktörer och uppdaterar strategin utifrån vad vi kommer fram till i översynen.

Kommunikationsmaterial

Material och kommunikationsstöd till er som är med och genomför Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.

Interaktiv publikation

Här kan du ta del av en interaktiv publikation med statistik kopplade till mål och prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin.

Grund i uppdrag från riksdag och regering

Strategin ska fungera vägledande och inspirerande för kommuner, företag, myndigheter och organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling. Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin. Tidsperiod för nästa strategi är 2021-2030, men ses över var 4:e år.

Hanna Jönsson

Processledare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 40 32

Lisa Lundin

Delprocessledare

Telefonnummer