Lantbruksutbildning

Två elever sitter ner i rapsfält och undersöker plantor

Studieperiod

Det finns för närvarande ingen planerad utbildningsstart

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans med platsbundna träffar

Har du praktisk kunskap inom lantbruk men behöver komplettera med teoretisk kunskap för att exempelvis överta ett lantbruksföretag? Eller behöver du teoretisk lantbrukskunskap för att kunna studera vidare? Då kan Lantbruksutbildningen passa dig. Utbildningen är teoretisk. Det går även att läsa kurserna enskilt.

Om utbildningen

Under utbildningens tre kurser behandlas de maskiner och redskap som används i lantbruket, hur de ställs in och fungerar i samspel med de biologiska förutsättningarna i växtodlingen. Du lär dig använda teknisk utrustning på rätt sätt och i rätt sammanhang samt hur maskiner, redskap och utrustning passar ihop i maskinkedjor.

Utbildningen tar upp hur du genom precisionsodling kan utnyttja ny teknik på ett effektivt och miljömässigt sätt. Du lär dig om kulturväxter, samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat samt om tillväxtfaktorernas betydelse. 

Studieformen uppdragsutbildning är endast sökbar för:

  • Egenföretagare. F-skattsedel alternativt bevis om momsregistrering måste bifogas i ansökan.

Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Kostnad

2024 års pris är 112 kr per studiepoäng, exkl moms 25%.

Du bekostar själv din kurslitteratur, arbetskläder samt resor, mat och boende i samband med utbildningsträffarna. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med i normalfallet tre platsbundna träffar per kurs om vardera två sammanhängande heldagar. Utbildningen omfattar 300 poäng, observera att ingen praktik ingår. 

Utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter. 

Träffarna innefattar bland annat undervisning, kunskapskontroller, erfarenhetsbyte, studiebesök och genomgång av hemuppgifter. 

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna. 


Utbildningsinnehåll

Kurser – 300 poäng (30 veckor)


Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Roland Johansson

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer