Lantbruksmaskiner 2

Två elever mekar med en harv på öppet fält

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans

Kursen Lantbruksmaskiner 2 passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att till exempel starta eget företag eller läsa vidare. Den passar även dig som redan har en anställning inom lantbruk men vill stärka din kompetens.

Om utbildningen

Kursen tar upp hur maskiner, redskap och utrustning passar ihop i maskinkedjor. Vidare hur du kan använda ny teknik för att utnyttja dem effektivt och miljömässigt genom till exempel precisionsodling. Du lär dig även om maskinsamverkan och maskinekonomi.

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning. Utbildningen är indelad i block/kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa alla kurser som ingår i utbildningen eller ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens. Blocken följer på varandra i ett rullande schema över läsåren.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna.

Utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Studieformen uppdragsutbildning är endast sökbar för:

Egenföretagare; F-skattsedel alternativt bevis om momsregistrering måste bifogas i ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Kostnad

2024 års pris är 112 kr per studiepoäng, exkl moms 25%. Pris för 2024 ännu inte fastställt. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen bekostar du själv.

Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Roland Johansson

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer