Arbete med röjsåg och motorsåg

Elev med skyddskläder och hjälm arbetar med motorsåg i skogen

Kursdagar

18 mar – 18 apr 2024

Plats

Naturbruksskolan Svenljunga

Vi erbjuder en komplett kurs med 12 dagars praktiskt arbete med röjsåg och motorsåg. Under kursen ges möjlighet att genomföra prov för att ta motorsågskort AB och röjsågskort RARB.

Om utbildningen

Kursen lägger grunden till praktiskt arbete med motor och röjmotorsåg, såväl i fastighets- och parkförvaltning som med enklare skogsarbete.

Första veckan ägnas åt inläsning av teoretiskt material på distans. Under kursen ges möjlighet att genomföra prov för att ta motorsågskort AB och röjsågskort RARB.

Maskiner och bränsle ingår i kursen men personlig skyddsutrustning ansvarar deltagaren själv för.

Kursinnehållet motsvarar Skolverkets kurs motmot01 Ämne - Motor- och röjmotorsåg (Gymnasieskolan) - Skolverket.

Kursdagar

18/3 09:00-11:00 via Teams
Träff i Svenljunga, röjsåg: 25–28/3
Träff i Svenljunga, motorsåg: 9–12/4
Träff i Svenljunga, motorsåg: 16–18/4

Kostnad

22 000 kr plus moms. Fika ingår i kurskostnaden, lunch finns att köpas på plats

Utbildningsinnehåll

Teknisk grund

 • Motor- och röjmotorsågens konstruktion, funktion och säkerhetsanordningar.
 • Service och underhåll enligt tillverkarens instruktioner.
 • Demontering och montering av kedja, svärd och röjsågsklinga.
 • Filning och kontroll av motorsågskedja och röjsågsklinga.

Arbete med motorsåg

 • Planering och genomförande av trädfällning av normala träd av varierande storlek. Val av brytmån, sågning av riktskär och fällskär samt fällning.
 • Användning av vanliga fällhjälpmedel, till exempel brytjärn och kilar.
 • Kvistning och aptering av fällda träd med utgångspunkt från säkerhet och arbetsbelastning.
 • Arbetsmetoder och risker med fastfällda träd och stammar i spänn.
 • Användning och underhåll av lyftsax, lyftkrok och måttband.

Arbete med röjmotorsåg

 • Planering och genomförande av arbetsuppgifter med röjmotorsåg.
 • Arbetsteknik vid arbete med röjmotorsåg, till exempel riktad fällning, nedtagning av hängande träd, buketter, lutande träd och röjningsarbete vid ledningsgator.
 • Grundläggande planering av röjningstrakt och uppföljning av arbete med röjmotorsåg.

Arbetsmiljö och säkerhet

 • Miljö och säkerhetsföreskrifter vid arbete med motor- och röjmotorsåg.
 • Riskmoment vid trädfällning och upparbetning med motorsåg.
 • Riskmoment vid arbete med röjmotorsåg.
 • Olika attityder till säkerhetsrisker för att undvika olämpliga arbetsmoment och olycksfall.
 • Användning av skyddsutrustning vid arbete med motor- och röjmotorsåg.

Mats-Ola Tranell

Utbildningsansvarig

Telefonnummer