Skogsskötsel 1

En man håller i verktyg och tittar upp mot trädkronorna i skogen

Studieperiod

Kursen har för närvarande ingen planerad start

Studietakt och studieform

25%, semidistans med platsträffar på Naturbruksskolan Svenljunga

Kursen passar dig som vill läsa vidare på högre utbildningar som kräver Skogsskötsel 1 för att vara behörig, eller dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att till exempel starta eget företag eller läsa vidare. Den passar även dig som redan har en anställning inom skogsbruk men vill stärka din kompetens.

Om utbildningen

Kursen tar upp skogens historia och biologi, samt de skogliga åtgärder som vanligtvis förekommer. Du får även lära om skogsbruksplaner, skogsvårdslag och certifiering, samt metoder för att mäta och klassa skog.
Läs mer om kursinnehållet hos Skolverket

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna.

Kursen ges på distans med två fysiska 4-dagarsträffar på Naturbruksskolan Svenljunga.

Förändringar kan ske i kursutbudet utifrån eventuella ändrade myndighetskrav för att erhålla startstöd.

Studieformen uppdragsutbildning är endast sökbar för:

Egenföretagare; F-skattsedel alternativt bevis om momsregistrering måste bifogas i ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Kostnad

2024 års pris är 112 kr per studiepoäng, exkl moms 25%. Pris för 2024 ännu inte fastställt. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen bekostar du själv.

Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Mats-Ola Tranell

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer