Medarbetare

Med tillräcklig rörelse kan barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa och förutsättningar för att klara av skolan stärkas, genom bland annat ökad energi, stresstålighet, koncentration och inlärningsförmåga. Du som medarbetare kan integrera rörelse på många olika sätt under och i anslutning till skoldagen, utifrån dina arbetsuppgifter, möjligheter och intressen.

Här kan du som är medarbetare inom grundskola och gymnasium läsa om hur du kan bidra till ökad rörelse i skolan under olika delar av skoldagen. Klicka dig vidare och hitta tips på insatser som riktar sig dels till alla elever på gruppnivå, dels på förebyggande och åtgärdande nivå, för elever som kan behöva röra på sig mer för att förebygga ohälsa eller minska sjukdomsbesvär och -symtom. Det kan till exempel gälla elever med koncentrationssvårigheter, NPF, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar eller andra funktionsnedsättningar.