Lektioner

Rörelse under lektionstid ger förbättrad energi och ökar koncentrationen.

Låt rutinerna och miljön i klassrummet främja rörelse! Bestäm hur du som lärare och eleverna vill ha det. Exempel på sätt att arbeta med rörelse under lektioner är att erbjuda rörelsepauser och att integrera rörelse i undervisningen.

Struktur, planering och rutiner

 • Lägg in en rörelseaktivitet när du har en längre lektion eller när det är naturligt att t ex byta moment under lektionen. Förbered eleverna på att det blir en rörelseaktivitet redan vid lektionsstart. Rörelsepauser kan gärna upprepas varje dag – gärna med samma övning i 1-2 veckor! Det blir då en vana och den stökighet som initialt kan märkas efter pauserna lägger sig.
 • Kombinera gärna en pulshöjande rörelseaktivitet med en lugnare för att eleverna enklare ska komma ner i varv efteråt, exempelvis genom andningsövningar, meditation, massage, mindfulness.
 • Försök hålla instruktioner korta och tydliga. Använd bildstöd vid behov.

Rörelsepauser

Vårt arbetsminne har en begränsad kapacitet och korta rörelsepauser där pulsen går upp ger hjärnan ny energi genom ökad blodcirkulation. Hjärncellerna får lättare att knyta an till varandra och förmågan att ta till sig ny kunskap blir mer effektiv.  

Bara fantasin sätter gränser för hur en rörelsepaus kan se ut. Du kan välja att själv leda rörelsepausen eller så kan ni tillsammans följa instruktioner via ett videoklipp. Rörelsepauserna kan göras i grupp, men för elever som har svårt att hålla koncentrationen uppe eller som har svårt att göra rörelsepausen i grupp kan individuella rörelsepauser behövas.  

Tips på rörelsepauser 

 • Eget uppdrag: Ge eleven ett uppdrag att utföra. Det kan till exempel handla om att gå och lämna ett papper på expeditionen eller att ta reda på vad det blir för lunch i matsalen. 
 • Springa av sig: Låt eleven få springa av sig en stund på skolgården tillsammans med en medarbetare på skolan. Kanske kan det bli en utmaning genom att ta tid på en viss sträcka? 
 • Ståbord: Att byta position från sittande till stående är en bra och enkel rörelsepaus. Genom att ställa upp stolen på bordet har du skapat ett stå-bord att arbeta vid.  
 • Gummiband på stolen: Fäst ett träningsgummiband mellan stolens två främsta ben. Eleven sitter med fötterna bakom bandet och kan då sittande ”springa av sig” mot gummibandet. 
 • Energipiller: Skapa egna energipiller eller skriv ut ett färdigt: Rörelsepaus Energipiller, Centrum för fysisk aktivitet. Använd en tärning för att bestämma vilken rörelse det ska bli. 
 • Trix: Kasta upp en låtsasboll i luften. Börja med att tricksa med fötterna, sedan med knäna, nicka med pannan, axlarna och avsluta med bollen på nacken.  
 • Jägarsits: Sätt er mot en vägg med 90 graders vinkel i höft, knä och ankel – och håll kvar!  
 • Myror i brallan: Myrorna börjar på ett ställe och vandrar vidare - klia vaderna, låren, tårna, rumpan, magen, ryggen, armarna, huvudet, överallt!

Rörelse integrerad i undervisningen

Rörelse kan vara en naturlig del av undervisningen. Utifrån typ av ämne eller fokusområde på lektionen kan förslag vara att räkna matte med kroppen eller att gå ut i naturen och inhämta ny kunskap.

 • Några saker som kan passa oavsett ämne eller typ av lektion är att skapa en rutin som du som pedagog använder i ditt klassrum, exempelvis:
  • Stå upp i stället för räcka upp handen.
  • Förflytta sig – svara på olika svarsalternativ genom att fysiskt placera sig i klassrummets olika hörn eller komma fram till katedern med sina frågor.
  • Erbjuda flexibla och aktiva klassrum, som t ex ståbord, sittkuddar, balansplattor, pilatesbollar och whiteboard-tavlor att tillsammans arbeta med gruppuppgifter kring.
 • Podd-promenad: låt eleverna gå ut och lyssna till ett poddavsnitt kopplat till ämnet. Bestäm en återsamlingstid där ni diskuterar avsnittet. 
 • Walk 'n' Talk: gruppera eleverna, ge dem olika ämnen och frågeställningar att diskutera. 
 • Tipsrundor & poängpromenader kopplat till ett visst ämne eller arbetsområde: kräver en del planering och förarbete, men det finns också olika appar att ta till hjälp för att koppla frågor till olika punkter på en karta. Se t ex: Var med och gå världens största tipspromenad! | Korpen  
 • Flytta lektionen utomhus: beskriv naturen i språkämnen, förklara och känn på fysikens lagar, bygg geometriska former och så vidare.

Länkar för fler tips och inspiration


Idrott och hälsa

Lektioner i idrott och hälsa är en unik möjlighet att inspirera till rörelseglädje och att stärka den fysiska självkänslan. Ett begrepp som används allt mer är "physical literacy", som översatts till fysisk självkänsla, rörelserikedom, kroppslig kompetens. Det handlar om att ju fler olika rörelser man behärskar desto roligare blir det att röra sig och med det ökar kreativiteten och lusten att utforska nya sätt att vara fysiskt aktiv.

Få idéer och bli inspirerad på facebookgruppen Sveriges idrottslärare

Riksidrottsförbundet har samlat Inspiration till rörelse och idrott från olika idrottsförbund för att inspirera skolor att skapa mer rörelseglädje.

Gymnastikförbundet har tagit fram Rörelsebanken, ett inspirationsmaterial med motorisk träning för barn mellan 7 och 12 år.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten har tagit fram stöd för hur idrottslärare kan arbeta med Rörelse och fysisk aktivitet