Transport

Aktiva transporter är ett bra sätt att bryta stillasittande och öka vardagsaktiviteten.

Grunden till sunda vanor formas tidigt och att gå eller cykla till skolan är ett naturligt sätt att få in rörelse i vardagen. Att röra på sig redan på morgonen ger piggare elever som har lättare att orka med skoldagen.

Aktiva transporter kan också ske under skoldagen, såsom att ta trappor istället för hiss eller att ta en omväg till nästa lektion.

Tips och inspiration för aktiva transporter

  • Utmaning: samla steg/poäng när man förflyttar sig mellan klassrum. 
  • Ge uppdrag för förflyttning mellan klassrum.
  • Aktivaskoltransporter vänder sig till skolor, kommuner och pedagoger som vill arbeta mer strukturerat med aktiva transporter. Här finns filmer och pedagogiskt material. 
  • Cykelvänlig Skola är för skolor som vill delta i nätverk, få coachning, tips och tävla om att utses till den cykelvänligaste skolan. 
  • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har Lektionsförslag, med inspiration för olika årskurser, där kunskap om trafik och miljö kan interageras i undervisningen. Här hittar du vilka områden som är kopplade till läroplanen, information till föräldrar och olika teman som rör trafiksäkerhet. 
  • Trafikkalendern är en inspirerande hemsida både för elever och pedagoger för att öka kunskap om trafiksäkerhet, hållbarhet och hälsa.    
  • På egna ben är en tävling för elever i årskurs 4–6. Utmaningen är att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. Tävlingen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser.