AntiStress bosanska/hrvatska/srpska verzija

Antistress  Bosnisk/Kroatisk/Serbisk, BKS, version,

AntiStress vodić za vježbanje svjesnog disanja    

Ovjde Vam nudimo mogućnost da poslušate zvučnu datoteku AntiStress za koju se nadamo da će Vam moći služiti kao dobar instrument za smanjivanje stresa. Cilj je da se osjećate više prisutni u Vašoj svakodnevnici, da poboljšate Vaše zdravlje i osjećaj ugodnosti.

AntiStress vodić za vježbanje svjesnog disanja

Kad smo izloženi stresu, prirodno je da imamo ubrzano i površno disanje. Međutim, ako dišemo sporije i dublje mozak prima signale koji smanjuju stres. Dobro je da svakodnevno prakticirate AntiStress. Redovno korištenje metode će Vam pomoći da se lakše nosite sa mislima i osjećajima koji bi Vas inače spriječavali da se osjećate ugodno. Dajte si vremena i budite strpljivi. AntiStress program lične zdravstvene njege je namjenjen da spriječava i smanjuje stres. AntiStress trebate gledati kao dodatak drugim zdravstvenim programima za smanjivanje stresa u životu. Ako imate problema sa stresom, važno je da kontaktirate dom zdravlja.

Šta sadrže zvučne datoteke AntiStress?
AntiStress je uputa o svjesnom disanju od otprilike 15 minuta koja je inspirisana istočnom medicinom i dostupna je na 10 jezika. Manuskript je napisala Tina Arvidsdotter koja vodi AntiStress na švedskom jeziku. Sve AntiStress vježbe se vode od žena na njihovim maternjim jezicima. Muziku je komponovao Bo Savik.

Kako mogu slušati AntiStress?
Datoteku možete da koristite besplatno koliko želite. Možete je i učitati i spremiti. Datoteka je u mp3-formatu i funkcionira na mobilnom telefonu, tabletu i kompjuteru.