برنامۀ "AntiStress" نسخۀ فارسی

Antistress Persisk version

ضد اِسترس، یک تمرین همراه با راهنمائی برای تنفس آگاهانه

در اینجا امکان گوش کردن به فایل های موزیک ضد اِسترس (AntiStress) برای شما وجود دارد که امیدواریم ابزار خوبی برای کاهش اِسترس شما  باشد. هدف آنست که شما  حضور خود را در زندگی روزمره احساس کرده و تندرستی و حال روحی شما بهتر شود.

گوش کردن به موزیک ضد اِسترس چگونه می تواند به من کمک کند؟

وقتی اِسترس داریم طبیعی است که سطحی و سریع تر نفس می کشیم. اما اگر آرام تر و عمیق تر نفس بکشیم علائمی به مغز ارسال می شوند که اِسترس را کاهش می دهند. تمرین ضد اِسترس را ترجیحاً هر روز انجام دهید. کاربرد دائمی این روش کنترل افکار و احساسات را بهتر می کند، در غیر اینصورت نمی توانیم احساس کنیم که حال مان خوب است. برای خودتان وقت بگذارید و صبور باشید. از برنامه خود درمانی ضد اِسترس می توان برای جلوگیری و کاهش اِسترس استفاده کرد. برنامه ضد اِسترس را بایستی بصورت مکمل سایر برنامه درمانی جهت کاهش اِسترس در زندگی تلقی کرد. اگر بخاطر اِسترس دچار ناراحتی های شدیدی هستید مهم است که با درمانگاه تماس بگیرید.

محتوای فایل موزیک ضد اِسترس چیست؟

ضد اِسترس یک برنامه راهنمائی برای تنفس آگاهانه به مدت 15 دقیقه است که از طب کشورهای شرقی الهام گرفته و به 10 زبان وجود دارد. متن آن توسط تینا آرویدس دوتر Tina Arvidsdotter نوشته شده که راهنمای ضد اِسترس به زبان سوئدی است. تمامی تمرینات ضد اِسترس توسط زنان و به زبان مادری آنها برگزار می شوند. موزیک توسط بو ساویک Bo Savik ساخته شده است.

چگونه می توانم به ضد اِسترس گوش کنم؟

فایل صوتی در سمت راست صفحه بصورت یک لینک با نام "AntiStress ljudfil" وجود دارد که به زبان سوئدی است. استفاده از فایل رایگان است و می توانید هر چند مرتبه که مایل هستید به آن گوش کنید. این فایل را می توانید بارگیری (دانلود) و ذخیره کنید. قالب فایل ام.پی 3 (mp3) و در تلفن موبایل، تابلت و کامپیوتر قابل استفاده است.