AntiStress Svensk version

AntiStress - guidad övning i medveten andning

Här ger vi dig möjlighet att lyssna på AntiStress ljudfiler, som vi hoppas kan fungera som ett bra verktyg för dig att minska din stress. Målet är att du ska känna dig mer närvarande i din vardag, att det ska främja din hälsa och öka ditt välbefinnande.

Hur kan jag bli hjälpt av att lyssna på AntiStress?

När vi är stressade är det naturligt att vi andas både ytligare och snabbare. Andas vi däremot lugnare och djupare ges signaler till hjärnan som minskar stressen. Praktisera gärna AntiStress varje dag. Att använda metoden regelbundet förbättrar hantering av tankar eller känslor som annars kan hindra dig från att känna välbefinnande. Ge dig tid och tålamod. AntiStress egenvårdsprogram är tänkt att användas för att förebygga och minska stress. AntiStress ska ses som ett komplement till andra vårdprogram som är till för att minska stress i livet. Om du har svåra besvär på grund av stress är det viktigt att du kontaktar din vårdcentral.

 Vad innehåller ljudfilen AntiStress?
AntiStress finns som 3- och 15 minuters guidade övningar i medveten andning och finns tillgänglig på 10 språk. Manuset är skrivet av Tina Arvidsdotter med inspiration från österländsk medicin och som guidar AntiStress på svenska. Övriga språk guidas av kvinnor på deras modersmål. Musiken är komponerad av Bo Savik.

Hur kan jag lyssna på AntiStress?
Du får använda filen gratis och kan använda den så många gånger du vill. Den kan och får sparas ner. Den är gjord i mp3-format som fungerar väl i både mobil, surfplatta och dator.