Beställ behörighetskort

Behörighetskort är ett kort som bara kan användas för att öppna dörrar i passagesystem på sjukhusen och delas ut till personer som inte behöver använda kort för inloggning i IT-system såsom t ex. konsulter, entreprenörer, studenter och vikarier mm.

Behörighetskort kan enbart beställas för passage på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården och enbart hanteras på deras utgivningskontor.

Mer info om Behörighetskort Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Beställ behörighetskort - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mer info om Behörighetskort NU-sjukvården:
Beställ behörighetskort - NU-sjukvården