Fördjupad information LoA 3 - Västra Götaland

När och varför behöver jag kort med tillitsnivå 3 (LOA3)?

Patientinformation överlag bedöms kräva tillitsnivå 3. Det är dock upp till respektive IT-system att ställa krav på tillitsnivå. eHälsomyndigheten har dock redan meddelat att de kommer kräva tillitsnivå 3 till sina system fr.o.m 2025-04-01. Gällande INERAs system kommer de kräva tillitsnivå 3 vid ett senare tillfälle.


Är det någon skillnad i vem som kan få ett kort med tillitsnivå 3 (LOA3) jämfört med tidigare?

e-legitimationer med tillitsnivå 3 (loa3) utfärdas enbart till personer med svenskt personnummer och svensk ID-handling. Har du inte detta kan du enbart få reservkort med tillitsnivå 2 (LoA2)


Var vänder jag mig om jag har frågor om tillgänglighet till reservkort/tillfälliga kort mm?

Vid frågor om tillgänglighet till reservkort/tillfälliga kort och liknande kontakta din biträdande utgivare för din förvaltning, kommun eller företag.