Skyddade personuppgifter - eTjänstekort - Västra Götaland

Enbart ett fåtal id-administratörer har behörighet att se personer med skyddade personuppgifter och du kan se vilka det är i listan nedan.
Du är välkommen att kontakta vem du vill. Vi föredrar telefonkontakt för att minimera digitala spår.

OBS! Tillhör du en privat vårdgivare så ta direkt kontakt med Jessica Lunde

Viktigt att veta för dig som har en skyddad identitet:
patienten eller brukarens rättighet att få veta vem som har noterat i journal mm väger tyngre än ditt behov av skydd, detta innebär att eventuella journalutdrag kommer att innehålla uppgifter om dig.
Det är heller inte säkert att du kan logga in i i alla IT-system med ditt eTjänstekort, om systemet du vill logga in i inte har tillgång till att ta del av dina uppgifter kommer systemet inte att hitta dig och du kan inte logga in.


Då SITHS eID är en e-legitimation i tjänsten är det heller inte möjligt att ha fingerade namn, men kontakta nedan angivna id-administratörer så kan de hjälpa dig vad som blir bäst för dig.
Du kan även kontakta Ansvarig Utgivare, Fredrik Rasmusson om du har frågor.

kontaktuppgifter

Fyrbodal

Mats Johansson
Telefonnummer: 010-4356665
Epostadress: mats.g.johansson@fyrbodal.se

Göteborg

Lena Revertimini 
Telefonnummer: 031-3686821
Epostadress: lena.revertimini@intraservice.goteborg.se

Christina Lindström
Telefonnummer: 031-3686573
Epostadress: christina.lindstrom@intraservice.goteborg.se

Martin Hermansson
Telelfonnummer: 0769-402842
Epostadress: martin.b.hermansson@vgregion.se

Jessica Lunde
Telefonnummer: 0700-825904
Epostadress: jessica.lunde@vgregion.se

Lisa Alverman
Telefonnummer: 0735-602141
Epostadress: lisa.alverman@vgregion.se

Sjuhärad

Johan Aneljung
Telefonnummer: 0704-143350
Epostadress: johan.aneljung@vgregion.se

Skaraborg

Ann-Charlotte Hall
Telefonnummer: 0702-942846
Epostadress: ann-charlotte.hall@vgregion.se