Priser för eTjänstekorts tjänster

Priser

  • Ordinarie etjänstekort 5 år, 665 sek
  • Reservkort etjänstekort, 6 månader, 300 sek
  • PUK-kod, 150 sek
  • Utkörning på plats (minst 10 personer), 2500 sek
  • Funktionscertifikat (uppläggning), 1500 sek*
  • Ordinarie testkort, 5400 sek

Funktionscertifikat

*När nya SITHS eID-portal lanseras den 25 januari 2024 kommer Inera införa en abonnemangsavgift för funktionscertifikat, denna är inbakad i priset ovan och gäller en löptid om 2 år från uppläggning.