Fördjupad information SITHS

Identitet och behörighet i federation Västra Götaland

Inom ramen för SITIVs arbete har frågan kring identitet och behörighet i federation för Västra Götaland drivits sedan slutet av 2017.

Flera delbeslut har tagits på vägen om fördjupade underlag med ökad detaljeringsgrad. Samtliga resultat har pekat på möjlighet att i samverkan driva frågan och rekommendation om fortsatt implementering. Frågan är en viktig förutsättning för FVM och SITIV hänförde därför frågan till programmet efter beslut 2020-09-29.
Parterna har än så länge inte kommit överens om att starta upp ett gemensamt arbete.

Nedan beskrivs de olika uppdragen och deras resultat i omvänd kronologisk ordning