Jag vill kontakta min biträdande utgivare - eTjänstekort - Västra Götaland

För VGR-anställda

Biträdande utgivare per förvaltning:

Botaniska trädgården

Kortbeställningar utförs av etjänstekort - Public VGR och SU Göran Jungersten
E-post: goran.jungersten@vgregion.se

Fastighet, Stöd och Service

Kortbeställningar utförs av etjänstekort - Public VGR
Karolin Gärdehed
E-post: karolin.gardehed@vgregion.se

Folkhögskoleförvaltningen

Kortbeställningar utförs av etjänstekort - Public VGR Tobias Johansson
E-post: tobias.t.johansson@vgregion.se

Folktandvården Västra Götaland

Johan Färm
E-post: johan.farm@vgregion.se

Förvaltning för kulturutveckling

Kortbeställningar utförs av etjänstekort - Public VGR
Gunilla Eliasson
E-post: gunilla.i-m.eliasson@vgregion.se
Telefon: 0521-26 41 67, Mobil: 070-216 12 13

Försörjningsförvaltningen

Kortbeställningar utförs av etjänstekort - Public VGR
Birger Hedqvist Kumlander
E-post: birger.hedqvistkumlander@vgregion.se

Habilitering & Hälsa

Kortbeställningar utförs av etjänstekort - Public VGR
Lena Olsson
E-post: lena.e.olsson@vgregion.se 

Hälsan & stressmedicin

Kortbeställningar utförs av etjänstekort - Public VGR
Urban Ekström
E-post: urban.ekstrom.natt@vgregion.se

Koncernkontoret & VGR IT

Kortbeställningar utförs både av Koncernkontoret etjänstekort - Public VGR
Agneta Forsell
E-post: agneta.forsell@vgregion.se
Telefonnummer: 010-4410037

Naturbruksförvaltningen

vakant

NU-sjukvården

Support eTjänstekort - NU-sjukvården (vgregion.se)
Telefonnummer :010-4356518 / 010-4356679
E-post: tjansteid.nu@vgregion.se
Mats Johansson
e-post mats.g.johansson@vgregion.se

Närhälsan

Support
E-post: narhalsan.tjansteid@vgregion.se
Åsa Steiner
E-post: asa.m.steiner@vgregion.se
Telefon:070-082 38 29

Regionhälsan

Håkan Åkerström
E-post: hakan.akerstrom@vgregion.se
Mobil: 070-728 25 37

Skaraborgs Sjukhus

eTjänstekort - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se)
Support
E-post: trygghetscentralen.skas@vgregion.se
Ann-Charlotte Hall 
E-post: ann-charlotte.hall@vgregion.se
tel: 0500-432 846

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Support
Hemsidan: Behörighetsfoto - Sahlgrenska Universitetssjukhuset (vgregion.se)
E-post: integra.su@vgregion.se
Telefon: 031-343 27 08
Martin Hermansson
E-post: martin.b.hermansson@vgregion.se

Sjukhusen i Väster

eTjänstekort och behörighetskort - Sjukhusen i väster (vgregion.se)
E-post:  ks.tjansteID@vgregion.se
Annelie Starcke Skånberg
E-post: annelie.starcke-skanberg@vgregion.se
Telefon: 0303-98 785

Södra Älvsborgs Sjukhus

Support: Tjänsteid - Södra Älvsborgs Sjukhus (vgregion.se)
Telefon: 033-616 1275
Johan Aneljung
E-post: johan.aneljung@vgregion.se
Telefon: 033-616 33 50 Mobil: 070-414 33 50


För kommunanställda i Västra Götaland

De 49 kommunerna supporteras av TjänsteID Service.

E-post:  tjansteidservice@vgregion.se 

Telefon: 010-473 94 99

Mån - tors 9-12 samt 13-16 
Fre 9-12


För privata vårdgivare

Biträdande utgivare:

Jörgen Fors
E-post: etjanstekort@vgregion.se

Privata vårdgivare med avtal med VGR supporteras av TjänsteID Service.

Supporten hanterar bl.a. frågor kring beställning av eTjänstekort, uthämtning av kort, ombokning av tid i bokningsstödet.

Övriga uppgifter för upplägg till KiV och hantering av de olika katalogerna hänvisas till: Katalog i Väst (KIV) - PVG - VGR)