Tillgänglighetsredogörelse

Förvaltningen Fastighet, stöd och service inom Västra Götalandsregionen står bakom webbplatsen vgregion.se/etjanstekort. Redogörelsen beskriver hur vgregion.se/etjanstekort uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

vgregion.se/etjanstekort är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vgregion.se/etjanstekort som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

E-post

tjansteidservice@vgregion.se
Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Telefon

010-473 94 99

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever brister i tillgängligheten till vgregion.se kan du göra en anmälan till myndigheten för digital förvaltning via ett formulär på deras hemsida.

Bristande förenlighet med lagkraven

Här beskrivs de delar som inte är tillgängliga. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Problem vid användning utan syn eller med nedsatt syn

 • Formulär ”Jag vill bli kontaktad av TjänsteID-service - Västra Götaland” är inte tillgängligt. Den obligatoriska knappen för att godkänna att Tjänsteid behandlar inlämnade personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan inte kryssas och formuläret kan därför inte skickas in.
 • Vissa sidor har sidtitlar som inte är tillräckligt beskrivande.
 • Det finns rubriker som är felformaterade eller i ologisk ordning.
 • På vissa sidor används fetmarkerad text för att simulera rubriker.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Pdf-dokument är inte tillgängliga.
 • För att beställa och aktivera e-tjänstekort används en tjänst från tredje part. Denna tjänst har ett eget inbyggt gränssnitt som inte har varit möjligt att anpassa till det gränssnitt som används på vgregion.se/etjanstekort. När man växlar mellan vgregion.se/etjanstekort och tjänsten för beställa och aktivera e-tjänstekort kan man därför uppleva gränssnitt och navigation som inkonsekvent.
 • För att beställa och aktivera e-tjänstekort används en tjänst från tredje part. Denna tjänst är inte tillgänglig. Läs om tillgänglighetsbrister i denna tjänst, Tillgänglighetsredogörelse för beställning av eTjänstekort på vgr.nemoq.se

Problem vid nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Formulär ”Jag vill bli kontaktad av TjänsteID-service - Västra Götaland” är inte tillgängligt. Den obligatoriska knappen för att godkänna att Tjänsteid behandlar inlämnade personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan inte kryssas och formuläret kan därför inte skickas in.
 • Vissa sidor har sidtitlar som inte är tillräckligt beskrivande.
 • Pdf-dokument är inte tillgängliga.
 • För att beställa och aktivera e-tjänstekort används en tjänst från tredje part. Denna tjänst är inte tillgänglig. Läs om tillgänglighetsbrister i denna tjänst, Tillgänglighetsredogörelse för beställning av eTjänstekort på vgr.nemoq.se

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Länktexter och rubriker på de länkade sidorna stämmer inte alltid överens.
 • Det finns sidor där språket är svårt att förstå.
 • Vissa sidor har sidtitlar som inte är tillräckligt beskrivande.
 • Pdf-dokument är inte tillgängliga.
 • För att beställa och aktivera e-tjänstekort används en tjänst från tredje part. Denna tjänst har ett eget inbyggt gränssnitt som inte har varit möjligt att anpassa till det gränssnitt som används på vgregion.se/etjanstekort. När man växlar mellan vgregion.se/etjanstekort och tjänsten för beställa och aktivera e-tjänstekort kan man därför uppleva gränssnitt och navigation som inkonsekvent.
 • För att beställa och aktivera e-tjänstekort används en tjänst från tredje part. Denna tjänst är inte tillgänglig. Läs om tillgänglighetsbrister i denna tjänst, Tillgänglighetsredogörelse för beställning av eTjänstekort på vgr.nemoq.se

Problem vid använding med nedsatt färgseende

För att beställa och aktivera e-tjänstekort används en tjänst från tredje part. Denna tjänst är inte tillgänglig. Läs om tillgänglighetsbrister i denna tjänst, Tillgänglighetsredogörelse för beställning av eTjänstekort på vgr.nemoq.se

Hur vi testat webbplatsen

Löpande kontroller av tillgängligheten på vgregion.se/etjanstekort görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester.

Webbplatsen publicerades den 23 februari 2024.

Senaste bedömningen gjordes den 5 april 2024.

Redogörelsen uppdaterades den 22 april 2024.